Statliga Swedfund investerar svenska biståndspengar i bolag i utvecklingsländer, tänkt att ge tillväxt, jobbtillfällen och skatteintäkter i utvecklingsländerna. Men så är inte alltid fallet.

Den svenska hjälporganisationen Action Aid skriver idag på DN Debatt att svenska biståndspengar via Swedfund investerats i skattesmitande bolag.

Sedan Swedfund investerade 90 miljoner kronor i energiföretaget PanAfrica Energy i Tanzania, har bolaget fört ut över 100 miljoner i obeskattade vinster till skalbolag i skatteparadis.

Action Aid skriver vidare att ”sedan regeringsskiftet 2006 har två frågor varit utmärkande på biståndsministerns agenda”.

”Den ena har varit att stärka näringslivets roll i utvecklingssamarbetet. Det statliga riskkapitalbolaget Swedfund har fått kraftigt ökade anslag ur biståndsbudgeten. Den andra frågan har varit ’Det öppna biståndet’, biståndsministerns eget begrepp för ambitionen att göra biståndet mer effektivt genom att öppna för insyn och idéer från fler aktörer.”

Action Aid avslutar:

”Med de här frågorna högst upp på agendan är det obegripligt att regeringen inte tar problemet med företags skatteflykt i utvecklingsländer på större allvar. I dag förlorar utvecklingsländerna en summa många gånger större än det samlade biståndet från alla världens länder till följd av företagens skatteflykt och skatteplanering.”