Försvarsdepartementets rättschef kan bli ny chef för FRA-domstolen – och besluta om vem som får övervakas av FRA. Men trovärdigheten ifrågasätts på grund av nära koppling till FRA-chefen.

Tillsättningen är känslig för medborgarnas rättssäkerhet. Försvarsunderrättelsedomstolen är ansvarig för att lämna ut de tillstånd som krävs för FRA:s signalspaning, det vill säga avlyssning och pejling av data och teletrafik. En spaning som hamnat i blåsväder inte minst med anledning av den senaste tidens avslöjanden om FRA:s nära samarbete med amerikanska underrättelsetjänsten NSA och brittiska GCHQ. Allt FRA-domstolen beslutar och gör är hemligt och allmänheten har ingen insyn.

Nuvarande ordförande för FRA-domstolen, Rune Viksten, ska avgå och Domarnämnden har därför fått till uppgift att ta fram en ersättare. Men nämnden är djupt splittrad i frågan, framför allt kring ett av de tyngsta namnen: Maria Hedegård, som sedan 20 år jobbat på Försvarsdepartementet, sedan 2007 som rättschef.

Tre av nämndens åtta ledamöter, Advokatsamfundets Anne Ramberg, riksdagsledamoten Maria Abrahamsson (M) och före detta riksdagsledamoten Sören Lekberg (S), har tagit starkt avstånd från majoritetens förslag. De anser att det är “uteslutet” av trovärdighetsskäl att låta försvarsdepartementets rättschef få tjänsten. Inte för att Maria Hedegårds person eller kunskaper i sig skulle vara något hinder utan för den tjänst hon sitter på i dag. Efter sin mångåriga tjänstgöring på Försvarsdepartementet kan hon inte anses stå i oberoende ställning gentemot FRA och dess ledning – de som hon med hög integritet ska kunna förhålla sig opartisk mot i sitt nya uppdrag.

Bland annat, påpekar ledamöterna, har hon fått ”lysande vitsord av generaldirektören för FRA, ställföreträdare för den part vars ansökningar om signalspaning domstolen har att pröva”. De anser att Maria Hedegård som ordförande i Försvarsunderrättelsetjänsten ”skulle riskera, för att inte säga undergräva, allmänhetens förtroende för domstolens oberoende och ordförandens opartiskhet.”

Domarnämndens övriga ledamöter ansåg att frågan om opartiskhet inte var en sak som Domarnämnden har möjlighet att avgöra. I sitt svar till de kritiska ledamöterna skriver de:

”Huruvida det ur allmän förtroendesynpunkt alls kan anses lämpligt att en ordförande närmast kommer från en lång och kvalificerad tjänstgöring i Försvarsdepartementet är enligt Domarnämnden en fråga som svårligen låter sig prövas inom ramen för nämndens skicklighetsbedömning.”

Maria Hedegård arbetar sedan 1994 i Försvarsdepartementet – sedan 2007 som rättschef. Dessförinnan har hon varit bland annat rättssakkunnig och chef för departementets rättssekretariat.

Regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Rikskriminalen har i dag möjlighet att beställa avlyssning från FRA.

Domarnämndens förslag ligger nu och väntar på beredning hos Försvarsdepartementet.