I år genomför Sveriges kommuner och landsting, SKL, den största gemensamma upphandlingen hittills av litteratur till landets kommuner och landsting. Det här är den tredje gången som SKL upphandlar litteratur till svenska bibliotek. Förra gången berörde upphandlingen 29 kommuner och landsting, i årets upphandling ingick 82 stycken.

Upphandlingen gick i en första omgång till Bibliotekstjänst i Lund. Men nu har Förvaltningsdomstolen rivit upp avtalet eftersom upphandlingen bröt mot kraven om tydlighet och likabehandling. Branschföreträdare är kritiska till storleken på upphandlingen och menar att det kan innebära demokratiska problem och leda till en monopolsituation.