Foto: Privat

Stad och land Sverige utanför Stockholm är brott eller sport – i alla fall om man får tro Sveriges största tidningar. 84 procent av nyhetsbevakningen utanför Stockholm rör brott, olyckor eller sport visar en kartläggning från Södertörns Högskola.

– Stockholmare gör nyheter för andra stockholmare, summerar Camilla Jara slutsatserna från hennes och Lisa Johansson C-uppsats »Sverige – en brottsplats eller idrottsarena?« som presenteras på Norrbotten Media Week på onsdagen.

Uppsatsen är ett beställningsjobb från Lokalmedia AB. Genom att undersöka hur de fyra stora tidningarna i Stockholm, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet och Svenska Dagbladet, bevakar Sverige belyses en allt mer tilltagande Stockholmscentralisering av de nationella medierna.

Camilla Jara säger att hon förvånades över den överväldigande mängd av nyheter som rör brott och olyckor – så kallade blåljusnyheter.

– Vi blev inte förvånade över att blåljusnyheterna var flest, men det var överraskande hur mycket fler de är jämfört med alla andra ämnen. De stod ensamt för cirka 66 procent. Tillsammans med sport utgjorde de 84 procent.

För en fungerande och frisk demokrati är en fungerade riksjournalistik helt avgörande.

Rapporteringen från Malmö, Södermanland, Gävleborg, Västmanland och Västernorrland handlar nästan alla nyheter om brott och olyckor. Av ovan nämnda län är det bara Västernorrland och Skåne som ligger över rikssnittet i Brå:s brottsstatistik.

Nyheter om regional politik och landsbygdsfrågor syns knappt alls. Ämnen som rör ekonomi/näringsliv och sociala problem får tre-fyra procent. Politik samlar knappt två procent av artiklarna under den undersökta perioden.

– Frågor som lyfts i de stora Stockholmstidningarna sätter agendan för den samhällspolitiska debatten. Tar de tidningarna bara upp olyckor och sport kan dels viktigare frågor från mindre orter falla bort, men framförallt ger det en skev bild av Sverige, och det kan påverka vilka frågor som politikerna prioriterar, och vad som ska anses viktigt i samhället.

Tydligt minst bevakat, i samtliga av de fyra tidningar, är Halland och Gotland. Camilla Jara säger att de båda platserna är populära turistmål för stockholmare och i uppsatsen spekulerar hon och Lisa Johansson i om det beror på att områdena för stockholmare »ses som rena resmål snarare än platser med ›riktiga‹ händelser med människor som lever och verkar.«

– Det är lite förvånande med tanke på att båda platserna är välbesökta av Stockholmare, men om det inte är Almedalen eller Stockholmsveckan så är stockholmaren inte så intresserad kanske.

Uppsatsförfattarna skriver: »För en fungerande och frisk demokrati är en fungerade riksjournalistik helt avgörande.«

Visserligen görs flera satsningar på lokaljournalistik från de stora mediehusen, men de senaste åren har antalet lokalredaktioner minskat kraftigt. 2013 lades 38 redaktioner runt om i landet ner, 2014 slutade TV4 sända lokalnyheter och 2017 saknade var fjärde kommun i landet en regelbundet bemannad nyhetsredaktion.

– Jag förstår att det i slutändan kommer ner till ekonomi, men att så många lokala tidningar läggs ner påverkar bevakningen negativt. Tyvärr rapporterar även de lokala redaktionerna mycket blåljusnyheter och sport. Så väl TT som rikstidningarna följer samma mönster, säger Camilla Jara.

Samtidigt är de fyra tidningarna som undersökts i uppsatsen beroende av regionala och lokala medier för att hitta nyheter utanför Stockholm. Hälften av alla nyheter kommer ursprungligen från dessa medier.

– De lokala tidningarna spelar stor roll. Utan dem blir det nästan ingen riksrapportering alls utanför Stockholm, säger Camilla Jara.