Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag. Det visar en ny rapport som Arena idé presenterar på onsdagen.

De senaste åren har flera arbetsgivarorganisationer, debattörer och politiker, bland andra C-ledaren Annie Lööf argumenterat för att ingångslönerna ska sänkas. Genom en sänkning menar de att arbetslösheten skulle minska, inte minst för unga.

Arena Idé har nu undersökt och analyserat vad en sänkning av ingångslönerna på 20-25 procent, som föreslås, skulle innebära i realiteten.

I rapporten “Ett anständigt liv”, som presenteras på onsdagen, ges tre exempel på vad konsekvenserna av sänkta ingångslöner skulle innebära i kronor för olika hushåll; en ensamstående person, en ensamstående med ett barn och ett par med två barn. Samtliga vuxna är heltidsarbetande med ingångslöner inom handels- samt hotell- och restaurangbranschen. Två branscher som ofta nämns i debatten.

Resultatet av rapporten är att; ”… en sänkning med 25 procent kommer att ha allvarliga konsekvenser för de drabbade och för samhället i stort. Fler personer kommer att behöva olika bidrag för att kunna få ihop sin ekonomi och fler kommer att leva på fattigdomsgränsen.”, skriver Shadé Jalali på Arena Idé som sammanställt rapporten.

Den centrala frågan som ställs i undersökningen är om det går att leva ”ett anständigt liv” om ingångslönerna sänks med 20–25 procent.  Svaret som ges är ett klart nej:
”En person som knappt kan leva på sin lön klarar inte heller av att skapa en buffert för oförutsedda händelser. En sådan händelse kan vara arbetslöshet då många med lägstalöner också är deltids- och visstidsanställda. I tider då det är svårt att kvalificera till a-kassan kan avsaknaden av en buffert ha förödande konsekvenser för individer. ”, skriver Shadé Jalali i sammanfattningen.

Hushållens inkomster har ställts mot utgifter som beräknats utifrån både Konsumentverkets budgetkalkyl och Swedbanks beräkning av rimliga utgifter samt Socialstyrelsens riksnorm för skälig levnadsnivå.

Rapporten ger även en bild av den debatt som pågår om sänkta ingångslöner och ger en genomlysning av hur arbetsmarknaden ser ur i dag med många visstids- och deltidsanställningar. Otrygga anställningsvillkor och låg inkomst är i sig ett problem, men aktualiseras även när det gäller möjlighet till att få hyra en bostad och att kunna behålla den.