Visst är väl Lucia en halvdag?

Ledighet Jul och nyår står för dörren, och med dem också lediga dagar. Eller? För hur fungerar det egentligen med aftnar, förkortad arbetstid dagen före röd dag och vad är egentligen en klämdag?

Snart är det dags att säga hej då till det märkliga året 2020. Många ser fram emot lite jul- och nyårsledigt. Flertalet är lediga på julafton, men är egentligen julafton en röd dag? Nej det är den inte. Det är däremot juldagen, den 25/12. Och vad är det gäller för Lucia?

Klämdagar och förkortad arbetsdag före röd dag är inte lagstadgad utan regleras i bland genom centrala eller lokala avtal, eller genom policys från arbetsgivaren.

I årets 13 röda dagar (utöver de »vanliga« söndagarna) ingår inte julafton eller nyårsafton (inte heller midsommarafton), de regleras just i kollektivavtalen. Bland andra de som jobbar inom handels, inom sjukvården eller som städare måste ofta jobba på julafton och nyårsafton.

Det här gäller för dag före röd dag på fyra avtalsområden:

Statligt anställda

Anställda med kontorsarbetstid har förkortad arbetstid dagen innan röd dag. Men olika helger har olika regler: trettondagsafton, allhelgonaafton och 23 december är det halvdag som gäller. Även valborgsmässoafton blir halvdag om den infaller på en fredag, annars gäller samma regler som för skärtorsdagen – två timmar kortare arbetsdag.

För medarbetare som jobbar statligt men har flex- eller förtroendearbetstid eller som jobbar inom jourverksamhet, som kriminalvårdare och poliser, har inte förkortad arbetstid innan röd dag. Där styr lokala avtal som utgår ifrån verksamhetens behov.

Anställda i kommuner och regioner

I Kommunals centrala avtal med SKR finns ingen reglering om halvdagar före röd dag eller klämdagar. Det är arbetsgivaren som bestämmer. Alla medlemmar har rätt att söka semester över jul och nyår men det är arbetsgivaren som beviljar eller avslår den.

Generellt är det troligare att tjänstemän inom kommunal erbjuds ledigt, medan många verksamheter behöver sin personal oavsett tid på dygnet, eller dag i kalender så som vårdpersonal.

– Arbetsgivaren bestämmer ensidigt, vill de teckna lokalt avtal med oss så gör vi det. Ofta är det en förmån arbetsgivaren erbjuder. På vårdsidan är det inte möjligt att säga att det inte blir någon verksamhet, de äldre behöver hjälp oavsett. De flesta av våra medlemmar råkar ut för att jobba dagarna eller jobba in dem medan tjänstemän erbjuds ledighet utan något krav, säger Maria Hansson, ombudsman på Kommunal, till tidningen Arbetet.

Inom skola och utbildningsförvaltning är det dock vanligare med halvdagar och klämdagar och lokalt finns ofta överenskommelser eller arbetsgivarbeslut på att vissa klämdagar är arbetsfria. Exempelvis utbildningsförvaltningen i Stockholm Stad tillämpar stadens bestämmelser avseende ledighet vid klämdagar och förkortad arbetstid på helgdagsaftnar och är generellt sett lediga klämdagar. Dag innan röd kalenderdag förkortas arbetsdagen med 4,5 timmar.

Detaljhandelsavtalet från Handels

De som jobbar inom detaljhandeln behöver ofta jobba så väl aftnar som röda dagar, klämdagar och heldag innan röd dag. Är du tillsvidareanställd och har lämnat in önskemål om att få vara arbetsfri på julafton ska du få ditt önskemål tillgodosett minst vartannat år.

Nyårsaftonen räknas som en lördag enligt kollektivavtalet för detaljhandeln. Efter klockan 12:00 är det 100 procent ob-tillägg.

Det finns lokala överenskommelser, så som den mellan Handels och Ica, som säger att de som jobbar en röd dag ska kompenseras med en ledig dag. Men det gäller så gott som aldrig dag före röd kalenderdag eller klämdag, även om lokala skillnader kan förekomma.

Teknikavtalet i industrin

I Teknikavtalet, IF Metalls avtal med Teknikföretagen, finns det centralt inga lediga halvdagar före röd dag reglerade, varken för arbetare eller för tjänstemän. Däremot är aftnar lediga.

Sedan tillämpar IF Metall har via Teknikavtalet arbetstidsförkortning som gör att varje individ jobbar in 8 alternativt 19 dagar, beroende på vilket skift man går, som kan användas till att exempelvis vara ledig på klämdagar. Ofta är den lokala klubben som gör upp med arbetsgivaren kring just klämdagar.

Det är heller inte ovanligt med lokala avtal om förkortade arbetstider dag före röd dag.

Nationaldagen

Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på central nivå har kommit överens om att statliga arbetsgivare ska kompensera medarbetare för den ökning av arbetstiden som uppstår när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag jämfört med när annandag pingst var helgdag.

Röda dagar under 2020

Nyårsdagen 1 Januari

Trettondedag Jul 6 Januari

Långfredag 10 April

Påskdagen 12 April

Annandag Påsk 13 April

Första Maj 1 Maj

Kristi Himmelsfärdsdag 21 Maj

Pingstdagen 31 Maj

Sveriges Nationaldag 6 Juni

Midsommardagen 26 Juni

Alla Helgons Dag 7 November

Juldagen 25 December

Annandag Jul 26 December

Aftnar, klämdagar och dag innan röd dag 2020

9 april, torsdag, Skärtorsdagen – Kan vara halvdag

11 april, lördag, Påskafton – helledigt i år eftersom den ligger på en lördag

30 april, torsdag, Valborgsmässoafton – kan vara halvdag

20 maj, onsdag, dag innan kristi himmelsfärdsdag – kan vara halvdag

22 maj, fredag, kan vara klämdag

5 juni, onsdag, dagen innan Sveriges nationaldag – kan vara halvdag

18 juni, torsdag, dag innan midsommarafton – kan vara halvdag 

19 juni, fredag, Midsommarafton – Afton

24 december, måndag, Julafton – Afton

31 december, måndag, Nyårsafton – Afton