Bild: Ullman PR och espenmoe/Flickr

INTERVJU. Ullman PR är anlitad för att sköta pr-arbetet när Julian Assange utlämnas till Sverige. Dagens Arena ringde upp byråns chef, den tidigare socialdemokratiska pr-makaren Harald Ullman, och frågade hur han kan vara så säker på att Assange är oskyldig.

På onsdagen meddelade brittiska Supreme Court att den våldtäktsanklagade Wikileaks-grundaren Julian Assange kommer att utlämnas till Sverige för att förhöras i polisutredningen.

I Sverige har Assange valt att företrädas av advokaterna Thomas Olsson och Per E Samuelsson. Han har även anlitad byrån Ullman PR för att sköta pr-arbetet. Byrån drivs av den tidigare socialdemokratiska pr-makaren Harald Ullman – medlem i samma parti och i samma arbetarekommun som en av kvinnorna som anklagar Assange för våldtäkt.

Harald Ullman har bland annat en bakgrund som organisationsombudsman och personalchef för Socialdemokraterna i Stockholm. Han var även reklambyråansvarig för de socialdemokratiska valkampanjerna mellan 1985 och 1994. I dag sitter han för Socialdemokraterna som vice ordförande i polisnämnden i city polismästardistrikt.

Harlad Ullman har tidigare offentligt tagit avstånd från våldtäktsanklagelserna och sagt att han är övertygad om att Assange är oskyldig. Dagens Arena ringde och frågade hur han kan vara så övertygad.

Hur ser ert samarbete ut med Assange nu när han utlämnas till Sverige?
– Jag vill inte kommentera exakt vad vi gör, men det är klart att ett viktigt moment är hjälpa till att hålla ordning på det enorma medietryck som kommer att bli.

Hur menar du ”hålla ordning på”?
– Det ringer journalister hela tiden och vill intervjua honom. Vår roll är att ge service till journalisterna. Man måste ha en strategi och se till att det fungerar.

Handlar det om opinionsbildning?
– Vad vi gör i övrigt, det kommenterar inte jag.

Du har tidigare uttalat dig i Assange-fallet och sagt tvärsäkert att han är oskyldig. Står du fast vid det?
– Det är min uppfattning att han är oskyldig, ja.

Hur kan du vara så säker innan fallet prövats?
– Ja, jag har väl samma rätt som vem som helst att ha en uppfattning om det har begåtts ett brott eller inte. Med de kunskaper jag har så är jag övertygad om att han är oskyldig. Men det är rätten som dömer. Och Assanges advokater som sköter kontakterna med rättssystemet.

Varför anlitade Assange just Ullman PR?
– Det är en bra fråga. Det enda jag vet är att han har gjort en väldig research.

Var det något specifikt som gjorde att han valde er?
– Vad hans utgångspunkt var, det får du fråga honom om. Han hade väldigt mycket kunskap och jag blev mycket förvånad. Och, ska jag erkänna, lite smickrad över att en världskändis vänder sig till just Ullman PR. Det finns ju större och finare och kanske mer kända byråer.

– Jag jobbar med sådant som jag själv tror på. Och jag tror på Assange när det gäller våldtäktsanklagelserna. Hade jag inte gjort det så hade det varit mera tveksamt om jag tagit uppdraget.

Du tror alltså på Julian Assanges version av händelseförloppet?
– Jag har tillgång till väldigt mycket information. Min bedömning är att han inte kommer att bli fälld och jag tror att han är oskyldig.

– Jag anser också att de här flickorna, å sin sida, har en advokat som fungerar som en pr-konsult och som talar för deras sak.

Claes Borgström?
– Ja.

Anser du att han varit ute mycket och opinionsbildat?
– Han använder ju pr i sitt arbete. Så jag tycker att det är rimligt att Assange också får hjälp utifrån sin utgångspunkt.

Du är ju medlem i Socialdemokraterna.
– Mmm.

Enligt medieuppgifter är åtminstone en av kvinnorna som anklagar Assange partikamrat med dig.
– Mmm.

Ser du något problem med att du går ut uttalar dig i skuldfrågan, under pågående rättsprocess, gällande en våldtäktsanklagelse från din partikamrat?
– Nej, inte alls. Det har inget med partiet att göra. Jag har min fulla rätt att tala om vad jag tror och tycker.

Ser du något problem med att sitta på ett möte i S samtidigt som du offentligt, under pågående polisutredning, har sagt att mannen som är anklagad för våldtäkt på en partikamrat är oskyldig?
– Nej. Varför skulle det vara ett problem? Jag har mitt jobb som jag sköter, och sedan att det råkar hamna så att ett antal av de berörda är med i samma parti. Ja, sådant kan hända. Det är inget nytt.

Det är ändå våldtäktsanklagelser. Det handlar ju inte om något ringa brott.
– Ja, men eftersom han inte har begått någon våldtäkt så ser jag inga problem med det.

Har du förståelse för att den här kvinnan kan uppleva det här som obehagligt?
– Har du förståelse för att Julian Assange kan uppleva det här som obehagligt?

Hur menar du då?
– Jag vet att Assange uppfattar det här som väldigt obehagligt. Det är min kommentar.

Men vill du inte kommentera om du har förståelse för att kvinnan kan uppleva det som obehagligt?
– Jag har förståelse för att de här kvinnorna kan tycka det är obehagligt med all medieuppmärksamhet.

Assange har ju vägrat bli utlämnad eftersom han bland annat fruktar att han via Sverige kan komma att utlämnas till USA och anklagas för spioneri. Vad är din uppfattning?
– Han är övertygad om att det föreligger ett sådant hot. Det är hans absoluta övertygelse och jag har ingen anledning att ifrågasätta det.

Så du anser att det finns en sådan risk nu när han utlämnas till Sverige?
– Vad jag anser är mindre viktigt. Men jag har ingen anledning att misstro Assanges oro.

Finns det några sakargument som styrker Assanges oro?
– Ja, det tycker jag. Jag har hört hans version, och jag har respekt för den.

Vilka sakargument då?
– Det får du fråga Assange om.