Foto: Jonna Westin

Föreslår affärsplan för Sverige. Vill stänga rekryteringsgap och satsa på innovation och forskning.

Socialdemokraterna gjorde på måndagen sitt första budgetutspel. På Dagens Nyheters debattsida presenterades fem punkter som ska vara en del av en ”affärsplan för Sverige”.

”Regeringen har betonat att alla ska söka jobb – men inte alls fokuserat på att det ska skapas tillräckligt med jobb att söka.” skriver Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven tillsammans med tre andra ledande företrädare för partiet. De menar att ett större fokus behöver läggas på jobbskapande.

De fem punkterna består av:

  • Höjd kompetens. Kvalitet på utbildning ska stärkas genom satsning på lärare och att unga som har svårt att nå målen ska kunna gå i sommarskola. I förslaget ingår satsningen på ungdomskontrakt.
  • Satsning på forskningsanknutna jobb. Mindre företag som ägnar sig åt forskning ska kunna få stöd.
  • Stängt rekryteringsgap. Utbildningssatsningar för att företag med rekryteringsbehov ska kunna hitta rätt personal.
  • Innovation i centrum. Innovationsarbetet ska, enligt debattartikeln ”koordineras på högsta politiska nivå och kommer, om vi vinner valet, att ledas av statsministern”.
  • Fungerande välfärd. S-företrädarna påpekar att Sveriges framgång är allas framgång. Därför ska alla få möjlighet att arbeta, inkomstklyftor överbryggas och segregation motverkas.

Socialdemokraternas budget kommer att presenteras i sin helhet runt den 4 oktober.