Bild: Magnus Selander

PROFILINTERVJU. När regeringens höstbudget i dag debatteras i riksdagen är det Fredrik Olovsson som företräder Socialdemokraterna. För många är han en doldis. Dagens Arena stämde möte med honom.

Han är Magdalena Anderssons stand-in och Anders Borgs antagonist när den ekonomiska politiken ska debatteras i riksdagen. Ändå är han lite av en socialdemokratisk doldis. I en profilintervju får Dagens Arenas läsare möjlighet att känna riksdagsledamoten Fredrik Olovsson på pulsen.

Varken Stefan Löfven och Magdalena Andersson sitter i riksdagen. Socialdemokraterna har just nu en på många sätt unik sammansättning sett till antalet personer i ledande position utan riksdagsplats. Hur påverkar det arbetet och politikutvecklingen?
– Det är klart att det är en innovativ sammansättning. Vi har inte haft det här läget förut. Samtidigt tycker jag att det är en styrka av Stefan (Löfven, reds anm.) att tänka utanför lådan och hitta lösningar.

– Det vardagliga arbetat i riksdagen tar mycket tid. Om man är ekonomisk-politisk talesperson och samtidigt ska sköta allting annat in i detalj tar det väldigt mycket tid från just politikutvecklingen. På det viset har vi frigjort tänkarkraft för Magdalena Andersson.

Uppväxt i en stad med stark industriprägel och en klassmedvetenhet som Fredrik Olovsson anser inte längre existerar säger han att det som väckte det politiska engagemanget var 1990-talskrisen.
– Jag gick ut gymnasiet precis under den här tiden. Då, precis som nu, var arbetslösheten en stor fråga. Tidigare när man lämnade grundskolan i Vingåker fanns det jobb på symaskinsfabriken. Under krisåren försvann de jobben.

– När man är ung och ser höga underskott, då vet man att det är något som man kommer att få betala själv någon gång i framtiden. Mycket av det vi ser i södra Europa i dag fanns i Sverige då.

Finanskrisen präglar den ekonomiska politiken i hela Europa. Samtidigt anser finansminister Anders Borg att de svenska ekonomiska förutsättningarna ger ett reformutrymme på 23 miljarder kronor. Hur stämmer det med Socialdemokraternas bild av reformutrymmet?
– Vi är inte klara än. Men vi får se när regeringen väl lägger fram budgeten om de 23 miljarderna är rent reformutrymme, eller om man har gjort något annat också.

Hur förbereder du dig inför den ekonomisk-politiska debatten?
– Jag försöker läsa på så mycket som möjligt. Själva debatten om höstbudgeten är speciell eftersom vi får regeringens förslag så sent. Numera får vi dem samma dag och det är omfattande förslag.

Vad kommer att bli höstens stora fråga?
– Det måste rimligtvis bli arbetslösheten, det är den frågan som måste stå högst upp på dagordningen. Sedan kan eurokrisen ta ett väldigt stort utrymme och spilla över på den svenska ekonomin.

Samtidigt har vi hela den envisa debatten om vinst i välfärden. Var ställer du dig i den frågan?
– Jag tycker att vi får oförtjänt mycket kritik. Vi har politiker lokalt och regionalt som bär ansvar för situationen. Har man upphandlat äldreomsorgen och lagt ut den på entreprenad måste man som politiker också ta ansvar för de kvalitetskrav som kan ställas.

– Sedan uppfattar jag att vi är tydliga med att vi inte tycker att det är rimligt med de stora vinsterna i välfärden som vi nu har sett. Men hur man ska reglera det är en svår fråga. Ett förbud riskerar att leda till att det inte finns några alternativ. Det är också lätt att hitta kryphål och vägar runt ett förbud. Det är lätt att säga förbud, men det är desto svårare att genomföra.

När kan vi räkna med ett skarpt förslag från S om hur vinst i välfärden kan regleras?
– Jag skulle tro att det blir senast till kongressen (våren 2013, reds anm.). Men det är möjligt att vi behöver fortsätta med det arbetet hela vägen fram till valet.

Inför valåret 2014, vad tänker du dig att du ska ha för roll då?
– Jag har inte fått frågan från min S-förening än om jag kandiderar till riksdagen. Men min roll kommer att bli annorlunda än för alla andra som har haft en formell roll i riksdagen. Det är ju Magdalena som är vår ekonomisk-politiska talesperson och det är i första hand hon som ska ta de ekonomiskpolitiska debatter som blir utanför det här huset. Vi andra får hjälpa till och stötta upp.