Preemraffs anläggning i Lysekil. Foto: Preem

NYHET Regeringen tar över prövningen av Preems utbyggnad i Lysekil från Mark- och miljööverdomstolen.

Det är första gången en verksamhet av den här typen prövas av klimatskäl, rapporterar flera medier. Utbyggnaden skulle leda till fördubblat utsläpp av koldioxid från företaget vilket i sin tur skulle försvåra för Sverige att nå klimatmålen. Preem uppger i sin tur att den skulle minska utsläppen i användarled.

Utbyggnaden av anläggningen i Lysekil har prövats i flera rättsliga instanser. Innan sommaren meddelade Mark- och miljööverdomstolen att överklagan får prövningstillstånd.

Den planerade utbyggnaden har fått kraftig kritik från bland annat Naturskyddsföreningen, som i juni skickade en så kallad underrättelse till regeringen om att den skulle ta över prövningen. Vilket nu alltså ska ske.