Regeringen går emot EU-kommissionen i frågan om visstidsanställningar. Nästa anhalt är EU-domstolen. Från fackets sida är man kritisk till regeringens beslut. 

På måndagen svarade regeringen på EU-kommissionens kritik om möjligheterna att stapla visstidsanställningar på varandra. I sitt svar till EU-kommissionen menar regeringen att den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig och att det endast i teorin är möjligt att stapla anställningar på varandra.

Hans Öhlund, förbundsordförande på Fastighetsanställdas förbund håller inte med, utan menar att missbruket  är utbrett. Till skillnad från regeringen, som menar att visstidsanställningar endast kan förekomma i två år under en femårsperiod menar Hans Öhlund att visstidsanställningar ofta förekommer i upp till fyra år.
– Lagstiftningen säger att det går att hålla på med visstidsanställningar i upp till fyra år och det är ju det man gör.

– Det finns både visstid och vikariat som går att kombinera. Lagen är skriven så att du inte vikarierar för en fysisk person. Du behöver inte ange vem någon vikarierar för och då är det en omöjlighet att kontrollera hur det faktiskt ser ut.

Öhlund menar också att arbetsgivarnas möjlighet att stapla olika former av anställningar på varandra påverkar arbetsmarknaden negativt.
– Lagstiftningen är för svag i dag. Det påverkar hela arbetsmarknaden negativt och folk känner sig otrygga.

– Människor har jobbat i månader, många gånger i flera år på samma arbetsplats, och är ändå tillsvidareanställda. De kan inte låna pengar till bostad och det finns ju en massa komplikationer som inte bara har med arbetet att göra, säger Hans Öhlund.

Vad borde man göra för att komma till rätta med problemet?
– Det vi från facket gör är att försöka kollektivavtalsreglera. Det har vi i flera avtal, men arbetsgivarorganisationerna är inte speciellt pigga på det.

– Det ena är att arbetsgivarna accepterar en i våra ögon bättre reglering i kollektivavtalen. Den andra är att regeringen ändrar lagstiftningen.

Att visstidsanställningar är ett sätt att få in unga på arbetsmarknaden, som regeringen framhåller i sitt svar till EU-kommissionen håller Hans Öhlund inte alls med om.
– Det är en förskönad bild att säga att människor börjar med en visstidsanställning och sedan efter några månader går vidare till en fast anställning.