Miljö En majoritet av riksdagsledamöterna tror att vi kan flyga mer – trots att forskningen visar precis tvärtom. 

Svenska Dagbladet har skickat ut en enkät till riksdagsledamöterna och frågat om svenskarna kan flyga mer än idag. Av de 349 riksdagsledamöterna är en majoritet, närmare 6 av 10, av de 170 som svarade, övertygade om att ökat flygande är möjligt.

Drygt fyra av tio tror det är möjligt om flyget ställer om till biobränsle.

Flera forskare menar att det måste flygas mindre. Oavsett om bränslet blir mer hållbart.

– Om vi ska ha en chans att klara FN:s 2-gradersmål så räcker det inte att förlita sig på enbart biobränsle. Framåt finns bara en lösning: att kombinera minskat flygande med teknologiutveckling, säger miljöprofessor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Center, till SvD.

Mest optimistiska är Sverigedemokraterna och allianspartierna där en överväldigande majoritet kryssat för att svenskarna kan öka sitt luftburna resande.

100 procent av de moderata riksdagsledamöter som besvarat enkäten anser att vi kan flyga mer än i dag – oavsett om bränslet byts ut eller inte.

Bland Sverigedemokraterna svarar 9 av 12 »ja« rakt av till ökat flyg.

Inom Centerpartiet vill 20 av 21 svarande villkora ökat flygande med krav på annat bränsle.

Av Liberalernas ledamöter anser nära en av tre att vi måste flyga mindre.

Mest splittrade i frågan är dock Socialdemokraterna. 20 av 47 svarande ledamöter är för ökat flygande bara vi har mer biobränsle, medan 25 personer säger att vi måste flyga mindre.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet slår båda fast att svensken måste flyga mindre, även om bränslet byts ut.

Flyget står för omkring 5 procent av den globala klimatpåverkan, och enligt flygbranschens beräkningar kommer utsläppen att fyrdubblas fram till år 2050.

I dag finns inget som tyder på att det skulle gå att producera biobränsle för flyg i någon större skala, enligt Transport & Environment, en europeisk organisation som jobbar för mer miljövänliga transporter. Dessutom kostar biobränsle 2,5-8 gånger mer än fossilt och även bioresurser är begränsade – marken behövs till mycket annat.

– Enligt den forskning som finns räcker biodrivmedlet nätt och jämnt till vägsektorn 2030, men då blir ingenting över till flyg, sjöfart och arbetsmaskiner, säger KTH-forskaren Jonas Åkerman som fördjupat sig i flygfrågan, till SvD.

Han fortsätter:

– Att fortsätta med den ökningstakt som vi har nu är inte möjligt. Det skulle innebära en fördubbling av flygtrafiken inom 15–20 år.