Emil Källström (C) och finansminister Magdalena Andersson (S)

corona Regeringen är överens med C och L om ett direktstöd till företag som har tappat i omsättning på grund av corona. De som förlorat mest pengar kan kompenseras med  upp till 75 av företagets fasta kostnader.

I dag presenterades ett nytt krispaket för att stötta företag som drabbats av coronakrisen. Att företag ska få mer ekonomiskt stöd och utgiftslättnader är förslag som har drivits av de borgerliga partierna, och Sverigedemokraterna.

Det stöd som nu presenteras är ett direktstöd som utgår från företagets kostnader och hur stort omsättningstapp företaget har haft på grund av coronakrisen. Ju högre omsättningstappet har varit desto högre procentuell ersättning från staten, på en skala från 22,5 till som högst 75 procent beräknat på fasta kostnader minus lönekostnader.

Som mest kommer ett enskilt företag kunna få 150 miljoner kronor, och 180 000 företag beräknas kunna få rätt till stödet.

För att kvalificera sig för stödet måste omsättningen i företaget ha gått ned med minst 30 procent, och det beräknas på månaderna mars och april, som också är de månader som stödet gäller för.

Satsningen beräknas kosta 39 miljarder kronor, och enligt finansminister Magdalena Andersson (S) finns ingen risk att kostnaden kommer skena som i fallet med korttidspermitteringarna, eftersom det här rör en tidsperiod som är avslutad.

– Men är klart att det är osäkert vad summan blir, det kan bli både högre eller lägre, sa Magdalena Andersson.

Företag med bas i skatteparadis kommer inte ha rätt till att ta del av företagsstödet. Skatteverket kommer gör efterhandskontroller och har rätt att kräva tillbaka stöd som har beviljats baserat på oriktiga uppgifter.