Foto: Pixabay

Covid-19 Sverige har tillsammans med EU sagt nej till att temporärt lätta på läkemedelsbolagens patent-rättigheter kopplade till coronaläkemedel. Ansvarig minister Anna Hallberg förklarar varför och vad Sverige gör istället. 

Som Dagens Arena har rapporterat om tidigare har Sverige tillsammans med andra rika länder motsatt sig ett förslag som vill möjliggöra för billigare kopior av coronaläkemedel att produceras.

Det är Indien och Sydafrika med flera andra länder som har föreslagit att patent- och immaterialrättsskyddet kopplat till läkemedel och material som krävs i kampen mot covid-19 ska hävas tills dess att omfattande vaccination har skett globalt och majoriteten av världens befolkning är immun.

Förslaget som lades fram i Världshälsoorganisationens TRIPS-råd (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) kom redan under hösten förra året och avsändarna varnade redan då för en global hetsjakt och brist på såväl utrustning som vaccin.

Läs mer: Rika länder i vägen för billigare covid-vaccin

De fick dessvärre rätt. Den 18 januari varnade WHOs ordförande Tedros Adhanom Ghebreyesus för ett “katastrofalt moraliskt misslyckande” om inte världens rika länder och läkemedelsbolagen tog ett större ansvar för att fördela de vaccindoser som finns att tillgå mer rättvist.

I nuläget har över 39 miljoner doser vaccin mot covid-19 distribuerats i 49 höginkomstländer, medan ynka 25 doser har getts i ett låginkomstland sa Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Varför Sverige säger nej

Ansvarig minister för frågan är Anna Hallberg, Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Statsråd Anna Hallberg Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Foto: Kristian Pohl

Hon skriver i ett mejl till Dagens Arena att en mer rättvis tillgång till medicin, vaccin och medicinsk utrustning är en prioriterad fråga för regeringen och att Sverige i nuläget har bidragit med 100 miljoner kronor för att kommande vaccin ska vara tillgängligt för låg- och medelinkomstländer.

Att Sverige inte stödjer det indiska och sydafrikanska förslaget beror enligt ministern på att Sverige delar EU:s syn att det nuvarande regelverket varken försvårar eller förhindrar tillgången till läkemedel.

»För att företag ska utveckla och investera i nya läkemedel spelar patent- och immaterialrätten en viktig roll.«

»Det stämmer inte«

Det resonemanget köper inte riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas (V). Hon sitter i Näringsutskottet och i Nordiska rådet och har sedan i höstas haft ögonen på frågan.

– Det statsrådet säger stämmer ju helt enkelt inte. Det är klart att nuvarande regelverk försvårar och förhindrar tillgången på läkemedel och vaccin för att bekämpa covid-19. Situationen vi är i just nu är ett bevis på det. Förslaget från Indien och Sydafrika adresserar just den här faktiska problematiken.

– Till och med läkemedelsbolagen själva säger att de inte mäktar med att möta behovet av vaccin tillräckligt snabbt. De doser som nu produceras är redan uppköpta av rika länder. Alla, utom möjligtvis läkemedelsbolagen, hade gynnats av ett globalt tänk i de här frågorna. Inget land är säkert förrän alla länder är säkra.

– Att EU lagt undan resurser för att kunna distribuera vaccin till andra länder är inte tillräckligt när problemet är just bristen på tillgång.

Otillräcklig produktionskapacitet

Även Anna Hallberg är inne på samma spår: »det stora hindret för en rättvis vaccinering som vi ser det är snarare den otillräckliga produktionskapacitet som råder.« Hon lyfter det svenska initiativet Trade for Health som nu drivs av EU kommissionen. 

»Som handelsminister har jag under pandemin föreslagit att ta bort tullar och handelshinder på medicinska produkter. Initiativet kallas för Trade for Health och är en stor svensk framgång, då det tagits över av EU-kommissionen och nu drivs vidare inom ramen för Världshandelsorganisationen WTO. Målet är en gemensam överenskommelse som syftar till att långsiktigt underlätta handeln med kritiska produkter«, skriver Anna Hallberg.

Lorena Delgado Varas tycker projektet är ett exempel på initiativ som också behövs, men säger att det inte på något sätt tar itu med problemen rörande tillgång.

– Vaccinproduktion av godkända covid-19-vaccin måste skalas upp. Det finns inte tillräckligt som läget ser ut idag och framgent. Prissättningen måste utgå ifrån människors hälsa och världens väl och inte läkemedelsbolagens möjlighet till vinst. Att lokala, mindre, producenter får möjlighet att producera billiga kopior av jätteföretagens vaccin är jätteviktigt i kampen mot corona.