Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth

Folkpartiets utspel om lägre ungdomslöner får kritik av Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.
– Har man uppfattningen att det är arbetsmarknadens parter som sköter lönebildningen är det inte särskilt lämpligt att politikerna lägger sig i, säger han.

Folkpartiets ledning vill bekämpa ungdomsarbetslösheten genom sänkta löner till unga. Ungdomslöner – ”tydligt lägre än genomsnittslönerna” – tänks öka ungdomars konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Fackförbunden har, ganska naturligt, reagerat negativt.
– Det är vi, arbetsmarknadens parter, som ska sköta lönebildningen, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh till Dagens Arena.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström fyller i:
– Att de lägger sig i lönebildningen är ett flagrant brott mot den svenska modellen, säger han till LO-tidningen.

Men det politiska utspelet får kritik också från det oberoende Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.
– Har man uppfattningen att det är arbetsmarknadens parter som sköter lönebildningen är det inte särskilt lämpligt att politikerna lägger sig i, säger han.

– På sikt riskerar den här typen av uttalanden att ta bort parternas ansvar. Det blir allt lättare för parterna att i stället börja luta sig mot staten och försöka få stöd för kortsiktiga intressen, fortsätter han.

Folkpartiets utspel kommer samtidigt som landets arbetsgivare och fackförbund är mitt uppe i en avtalsrörelse.
– Det är förstås extra känsligt när sådana här utspel görs i en avtalsrörelse där LO har satsningar på låga löner som ett av sina prioriterade områden, säger Claes Stråth.