Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson presenterar M:s skuggbudget. Bild: skärmdump

SKUGGBUDGET Stora skattesänkningar på arbete samt sänkta ersättningsnivåer i A-kassa och sjukförsäkring, en ny karensdag och krav på jobbsökande för försörjningsstöd. Det är några delar ur Moderaternas skuggbudget som presenterades i dag.

Ulf Kristersson, nyvald partiledare för Moderaterna, inledde presskonferensen om budgeten med att betona att alliansen är överens om en stor del av politiken – även om partierna lägger separata skuggbudgetar.

Många förslag går också igen, i mer eller mindre grad, i de fyra allianspartiernas olika skuggbudgetar. De vill skrota många av regeringens arbetsmarknadsinsatser, sänka inkomstskatter och sänkta eller ligga kvar på befintliga nivåer i sjukförsäkring och a-kassa, istället för att höja, som regeringen har föreslagit. Liksom övriga allianspartier vill de satsa mer än regeringen på försvaret och skjuta till pengar för fler poliser.

SÄNKTA SKATTER

För Moderaternas del handlar det om så mycket som 22 miljarder om året i sänkt inkomstskatt, vilket innebär ett ytterligare jobbskatteavdrag, enligt partiföreträdarna Ulf Kristersson och ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson.

Personer från 64 år får ett så kallat förstärkt jobbskatteavdrag för att uppmuntras att stanna kvar och arbetar några år till. Reformen kostar 2,6 miljarder om året.

Moderaterna satsar också 2 miljarder kronor på att höja brytpunkten för när man ska betala statlig skatt. Gränsen ska gå vid en månadsinkomst på 43 200 kronor.

»Målet är att lärare och sjuksköterskor inte ska betala statlig inkomstskatt« skriver Moderaterna i budgetförslaget. Enligt partiets egna beräkningar skulle 7 till 15 procent i dessa yrkesgrupper betala statlig skatt även efter en höjd brytpunkt, och Ulf Kristersson sa också, på en fråga, att partiet vill gå vidare med ytterligare skattesänkningar om de kommer till makten 2018.

SÄNKTA BIDRAG OCH FÖRSÄKRINGAR

När det gäller socialförsäkringar vill Moderaterna sänka taket, och införa en ny karensdag dag 15 när man går från sjuklön till sjukpenning. Sjukpenningnivån ska vara 75 istället för 80 procent från dag 90, och 70 istället för 75 procent från dag 365.

Sjuk- och aktivitetsersättning sänks från 64,7 till 64 procent.

A-kassan sänks till 760 kronor de första 100 dagarna, och sedan 680 kronor. Dessutom ska aktivitetsstödet, som ofta följer när a-kassan är slut, få en maxgräns på 3 år.

Sänkta bidrag väntas innebära besparingar på runt 10 miljarder kronor om året.

För att kompensera för begränsat aktivitetsstöd ska Moderaterna kompensera kommunerna för ökade nivåer av försörjningsstöd.

Försörjningsstödet ska bygga på motprestationer, i form av ett aktivt jobbsökande. Därför lovar M också gratis förskola 30 timmar i veckan för långtidsarbetslösa.

– Särskilt för invandrare är förskola något av det viktigaste, för man lär sig språket och kommer in i samhället, sa Elisabeth Svantesson.

M föreslår också 100 timmars obligatorisk samhällsorientering för integrationen.

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER

– Vi sparar på arbetsmarknadspolitiken. Är det något ställe man kan spara på så är det där, sade Ulf Kristersson och nämnde regeringens traineejobb som en misslyckad satsning.

Totalt handlar det om att spara 6,6 miljarder 2018, och mer åren därpå. Istället vill M utvidga Rut, införa inträdesjobb och satsa på yrkesutbildning.

För att finansiera sina reformer vill Moderaterna bland annat höja momsen, slopa byggsubventioner och flygskatten. Man säger också nej till regeringens »ineffektiva miljöpolitik«, värd 3,57 miljarder, och förespråkar istället »effektiva« miljö- och klimatåtgärder för 1,67 miljarder.