Foto: stock.xchng

Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) svarar nu på Dagens Arenas frågor om upphandlingen av it-tjänster för gymnasieskolorna i Stockholm.

Dagens Arena har i dag skrivit om skenande kostnader för it-tjänster på Stockholms gymnasieskolor efter en omstridd upphandling som vanns av Volvo IT. Nu svarar skolborgarråd Lotta Edholm på Dagens Arenas frågor kring upphandlingen. Hon har valt att svara via e-post.

Många av Stockholms gymnasieskolor har gått från överskott till underskott de senaste åren, samtidigt som många skolor fått kraftigt höjda it-kostnader. Vilken effekt tror du att Volvo-IT-avtalet har haft på Stockholms gymnasieskolors ekonomi?
– Det är svårt att jämföra kostnader före och efter införandet av GS-IT (gemensam it-service red anm) eftersom kostnadsbilden var mycket splittrad tidigare. Det är också svårt att säga exakt vilken effekt avtalet har fått eftersom även behoven av it-lösningar förändras över tid och har förändrats sedan upphandlingen genomfördes.

– Det är dock ingen hemlighet att it-kostnaderna har ökat eftersom att vi har höjt den lägsta nivån på många skolor med en eftersatt it-miljö. I samband med genomförandet av GS-IT under 2010 genomfördes en satsning på 75 miljoner för metodutveckling kring it i undervisningen i skolorna.

Kommer kommunen att på något vis kompensera skolorna för de skenande it-kostnaderna?
– Vi ser just nu över hur staden ska hantera kostnaderna för it, i detta ingår frågeställningar om hur kostnaderna ska fördelas mellan verksamheterna och förvaltningsnivån.

Vilken fortsättning ser du för kommunens samarbete med Volvo IT?
– I första hand ska vi nu se över hur upphandlingen svarar mot skolornas behov utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Utifrån det får vi se hur vi hanterar it-frågorna i framtiden.

Lärarnas Riksförbund i Stockholm vill ha en granskning av de ekonomiska konsekvenserna av Volvo-IT-avtalet. Är det någonting du kan tänka dig?
– Det pågår en översyn av it-kostnaderna i stadens verksamheter och hur vi ska gå vidare för att ikt-miljön (information, kommunikation och teknik reds anm) ska vara ändamålsenlig och modern.