Susanna Gideonsson, LO-borgen (foto wikimedia commons)

LAS Sju förbund har sagt nej till fortsatta LAS-förhandlingar. LO:s hållning inför framtida LAS-föhandlingar är beslutat: Stramare tyglar för förhandlarna och mer delaktighet för förbunden. Nu återstår att se om förbunden accepterar de nya premisserna. 

Efter stor intern splittring kring om och hur LO ska fortsätta LAS-förhandlingarna börjar organisationen långsamt samla sig igen. Under vinter 2019 lämnade sex LO förbund förhandlingsbordet. Däribland LO:s största förbund, Kommunal. Sammanlagt sa nästan hälften av LO:s medlemmar nej till fortsatt dialog under förutsättningarna som då fanns.

Sedan dess har LO styrelsen lyssnat på förbunden och på dagens representantskap, LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna, är målet att att LO ska komma överens om gränserna och formerna för förhandlingarna – och om de över huvud taget ska fortsätta.

LO-styrelsens föreslår en omstart av las-förhandlingarna med ett smalare mandat för förhandlarna och betydligt mer insyn för förbunden.

Det är kravet från flera av de förbund som lämnade förhandlingar.

– Om nu LO:s representantskap på fredag beslutar enligt förslaget från LO-styrelsen så kommer vi gå in i las-förhandlingarna med full kraft, säger kommunals ordförande Tobias Baudin till Sveriges Radio.

På dagens extrainsatta möte fanns bara ett förslag till beslut – styrelsens förslag. 

Förslaget röstades igenom. Vilket innebär att de gemensamma förhandlingarna ska drivas vidare genom en omstart att förhandlingarna formellt fortsättningsvis ska bedrivas »på annat sätt«.

Sju förbund sa nej

De andra förbund som också i protest hoppade av förhandlingarna under hösten 2019 är inom LO Byggnads, Fastighet, Målarna, Pappers och Seko men även Lärarnas riksförbund. Pappers ordförande Pontus Georgsson meddelade i tidningen Arbetet att de fortsatt säjer nej till förhandlingarna.

Georgsson skriver:

»Vi gjorde vårt ställningstagande i samband med att förhandlingarna skulle inledas. Andra förbund lämnade under våren förhandlingsbordet. I sanningens namn finns det inte så mycket att förhandla om som gagnar våra medlemmar.«

För Fastighets är egentligen inga förändringar i LAS aktuella säger ordförande Magnus Pettersson. Han är kritisk till hur frågan har hanterats hittills och säger att förbundet är villiga att återigen sitta ner om det garanteras insyn, möjlighet att påverka och viktigast av allt att dagens skäl för uppsägning, arbetsbrist och personliga skäl, inte ändras.

Han är medveten om att förutsättningarna har förändrats men säger att om LO beslutar att gå på LO-styrelsens förslag så ser de en möjlighet till fortsatta förhandlingar.

– Det öppnar upp för fortsatta förhandlingar. Därmed inte sagt att vi kommer skriva på något avtal. Vi gick in i de här förhandlingarna för att öka tryggheten och öka möjligheten till omställning.

»Det känns bra«

Sekos ordförande har en liknande hållning. Seko drog dig ur samtalen i december men är redo att fortsätta förhandla. Förutsatt att förbundets motioner antas på dagens möte. För förbundet är saklig grund inte förhandlingsbart och de vill se ökad anställningstrygghet och rätt till heltid.

Till Sekotidningen säger Valle Karlsson:

–Det är alltid ett givande och tagande i förhandlingar. Arbetsgivarna har till exempel lyft fram att det tar väldigt lång tid att processa en uppsägningsförhandling. Där kanske vi kan medverka till att förkorta den tiden, säger Valle Karlsson.

–Vi ser fram emot att börja och sedan få möjlighet att ta ställning till ett resultat. Reglerna för omröstningen har skärpts så att det krävs 60 procent av representantskapets röster för att ett avtal ska godkännas. Det känns bra.

Resultat väntar

Hur samlat LO kommer bli i frågan och vid förhandlingsbordet är dock en fråga som fortsatt hänger löst. Alla förbunden kommer behöva ta ställning till representantskapets beslut och hantera frågan internt. Där ibland Byggnads. På onsdag möts förbundsstyrelsen för att ta ställning till resultatet av dagens mötes resultat.

Det samma gäller för Målarna.

– Vi har ett antal motioner angående det här och förbundets framtida hållning i frågan är avvägt hur man beslutar kring dem. Förbundsstyrelsen kommer sitta ner och ta ett beslut utifrån hur det går idag, säger Jan Staaf, ombudsman hos Målarna.

Lärarnas Riksförbund oroliga

Det akademikerförbund som hoppade av förhandlingarna i vintras var Lärarnas Riksförbund (LR). De är fortsatt skeptiska till att sätta sig vid bordet igen, även om LO:s beslut är i rätt riktning.

– För att överhuvudtaget komma vidare krävdes ett beslut från LO i den här riktningen, men det är fortfarande osäkert vad LO:s beslut egentligen betyder. Det ska bli väldigt intressant och följa Kommunals påtryckningar om saklig grund. Det är den viktigaste frågan för oss, säger Åsa Fahlén, ordförande för LR.

– För våra medlemmar ger inte möjligheten till omställning jättemycket. Vilket gör att saklig grund väger ännu tyngre för oss.