Bild: Fredrik Sandin Carlson

Vinsterna i välfärden ska bort – men kommunerna får göra undantag från reglerna om de kan motivera varför.

LO:s vice ordförande Tobias Baudin skriver på tisdagen tillsammans med Kommunals ordförande Annelie Nordström och ytterligare 13 LO-förbund på DN Debatt om hur de vill komma åt vinstuttagen i välfärden. Modellen som föreslås slår fast att vinstuttag och värdeöverföringar ska begränsas, till en nivå motsvarande statslåneräntan plus en procent.

En ny typ av företag, samhällsbolag, ska finnas. Samhällsbolagens utformning bygger på en redan existerande bolagsform, SVB, som har särskilda vinstbegränsningar.

Offentlighetsprincipen ska gälla också de privata företagen i välfärden och meddelarfrihet ska gälla. Öppna böcker ska gälla för maximal insyn.

Det var i maj förra året som LO på sin kongress fattade beslutet om att verka för en ”non profit-princip inom vård, skola och omsorg”. Sedan dess har debatten varit intensiv både inom vänstern och i de borgerliga partierna. I december kom LO:s största förbund Kommunal med en egen rapport som fokuserar på att reglera vinsterna genom hårda krav på bemanning, samt personalens utbildning och arbetsvillkor. Något som tydligt återkommer i LO:s nya förslag, liksom kravet på kraftigt ökade resurser till välfärden.

Samtidigt öppnar LO nu för möjligheten för kommunerna att själva frångå den nya samhällsbolagsformen. ”De folkvalda ska kunna välja att teckna driftavtal som åsidosätter huvudregeln om Samhällsbolag när motiv för detta kan presenteras.” skriver de på DN Debatt. Ett ställningstagande som redan fått kritik för att frångå kongressens krav på att en ”non profit-princip” ska vara rådande.