Bild: Göteborgs Hamn

Nyhet Hamnkonflikten blåstes av i sista stund och parterna har nu ett historiskt avtal. Möjligheten till lokala avtal blev avgörande.

Strax innan konflikten skulle bryta upp i Sveriges hamnar så tecknade parterna ett avtal som innebär att arbetsfred nu gäller. Avtalet, som är det första någonsin som tecknas mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar, blev ett så kallat andrahandsavtal, och innebär att det speglar innehållet i det avtal som redan gäller mellan arbetsgivarna och Transport. En sådan lösning hade redan tidigare föreslagits av medlarna, men det som fick Hamnarbetarförbundet att anta detta var att det nu inte finns några begränsningar för att teckna lokala avtal.

– Vi kom fram till en kompromiss där de viktigaste sakerna för oss, alltså inskränkningar i rätten att förhandla lokalt, försvann. Och ja, det var där det slutade, då var vi i mål. Vi har tecknat ett kollektivavtal, branschen har fredsplikt, och vi har en plats vid bordet som vilken annan fackförening som helst. Det är helt underbart, säger Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson till Sveriges Radio.

Arbetsgivarna håller å sin sida fram avtalets status i form av ett andrahandsavtal, samt att fredsplikt nu gäller även för Hamnarbetarförbundets medlemmar.

– Detta andrahandsavtal innebär att den flera decennier långa konflikten med Hamnarbetarförbundet är löst. Vi har nu fredsplikt med Hamnarbetarförbundet. Hamnarbetarförbundets strejker är avblåsta och arbetet i hamnarna kan återgå till det normala, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen, i ett uttalande.

Även Joakim Ärlund, förhandlingschef Sveriges Hamnar, betonar avtalets status:

– Det här är ett andrahandsavtal, vilket innebär att anställningsvillkoren för alla hamnarbetare i hamnarna även fortsättningsvis kommer att regleras av vårt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet, som är det först tecknade avtalet i branschen.

Det tecknade avtalet kommer nu möjliggöra fackligt arbete enligt lag på arbetsplatsen för Hamnarbetarförbundets förtroendevalda.