Inför en amorteringskultur och låt Riksbanken fokusera på inflationsmålet i stället för hushållens skuldsättning. Det är två av de reformförslag LO-ekonomerna presenterar för att miska riskerna vid ett prisfall på bostadsmarknaden.

I en rapport som släpptes på torsdagen pekar LO på de potentiella risker ett boprisfall kan medföra. En risk man lyfter fram är hushållens höga skuldsättning, som ökat parallellt med bostadspriserna. Och bostadspriserna har ökat markant.

– Hushållens skulder och bostadspriser följer varandra väl – och de ligger på en historiskt hög nivå. Även internationellt sett har vi en hög skuldsättning i relation till disponibel inkomst. Vi har även en anmärkningsvärd prisuppgång på bostäder, säger LO-ekonomen Torbjörn Hållö på en presskonferens.

Men att använda penningpolitiska åtgärder för att dämpa hushållens skuldsättning är LO-ekonomerna kritiska till. De menar att Riksbanken snarare borde fokusera på att nå inflationsmålet.

– Vi vill till varje pris undvika ett kraftigt bostadsprisfall. Vi tror inte att det är nära förestående, men vill minska riskerna genom att vara ute i god tid, säger LO:s chefekonom Ola Pettersson.

– Att använda penningpolitiken för att minska hushållens skuldsättning är ett ineffektivt verktyg som potentiellt skadar den ekonomiska utvecklingen. I stället för att sänka styrräntan har man höjt den och därigenom pressat inflationen så att den inte når målet på två procent, säger han.

I rapporten presenterar LO fem reformer för att komma till rätta med de kraftigt stigande priserna och minska riskerna för den reala ekonomin vid en eventuell prisnedgång. Bland annat föreslår man ett ökat utbud av bostäder, reformer för att minska bankernas riskbenägenhet, bättre arbetslöshetsförsäkring samt krav på amorteringskultur.

Ett förslag på ett strikt amorteringskrav är inte aktuellt.
– Vi anser att strikt amorteringskrav är svårt att formulera så att det funkar för hushållen, säger Ola Pettersson.