Jonas Åslund

“Vi har delegerat ansvaret för inflationsbekämpningen till dem. De kan inte åta sig fler uppgifter efter eget huvud.”

LO hoppas på en mer aktiv penningpolitik från Riksbankens sida och LO-ekonomerna föreslår nu lägre styrränta och lägre räntebana. LO-ekonomen Lars Ernsäter, med ansvar för ekonomisk politik och konjunkturbedömningar är mycket kritisk till att Riksbanken stramar åt för snabbt när aktiviteten i ekonomin stiger och att man behandlar inflationsmålet som ett tak snarare än ett genomsnitt. Nu vill han se att politikerna agerar.
– Man måste på något sätt ta ställning i riksdagen till hur riksbankslagen ska uttolkas, säger Ernsäter och betonar att det är en viktig demokratifråga.
– Vi har delegerat ansvaret för inflationsbekämpningen till dem. De kan inte åta sig fler uppgifter efter eget huvud.

Det var ett av beskeden när LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström, Lars Ernsäter och Ola Pettersson på tisdagen presenterade sin konjunkturprognos för 2013 och 2014.

Och trots att det på många sätt ser mörkt ut betonar LO att de inte betraktar den konjunkturnedgång som en kris i paritet med den som rådde under 2008 och 2009. Tvärtom menar man att den svenska ekonomin, trots svag internationell tillväxt och tillbakagång för exportindustrin, kommer att växa. Samtidigt tror LO att arbetslösheten kommer att ligga i princip still kring 8,5 procent de närmaste åren, vilket ses som ett mycket allvarligt problem.

Åsa–Pia Järliden-Engström beskrev också problemen med det så kallade ”reformutrymmet”. Eftersom reformutrymmet skapas av att man får ökade inkomster samtidigt som man inte räknar upp till exempel barnbidrag, a-kassa och sjukförsäkringar i takt med inflation och ekonomisk utveckling har det skapat det lett till att all diskussionen allt mer handlar om skattesänkningar.

LO resonerade också kring problemen med den svenska skolan och Ola Pettersson visare hur de länder som har betydligt bättre skolresultat än Sverige, till exempel Island, Danmark, Korea, Belgien och USA, samtliga lägger en större andel av BNP på grund och gymnasieskolan än Sverige gör. Ola Pettersson pekade på vikten av att göra läraryrket mer attraktivt genom att tillföra mer resurser till skolan och ha mindre klasser.

Läs hela konjunkturbedömningen här.