Liberalerna presenterar sin valplan 2018

Val 2018 Liberalernas vill bredda sig inför valet och lägger till integration som viktigaste frågan, bredvid skolan. Prio ett i valrörelsen blir att sprida de liberala värdena. 

För första gången går Liberalerna* till val och själva säger de sig vilja bedriva en ideologisk valrörelse.

– Vi vill stärka liberalismen. Det är ett tufft utgångsläge, för partiet, men också för liberalismen. Omvärlden ställer stora utmaningar på öppenhetens ideologi, säger Maria Arnholm, Liberalernas partisekreterare och valledare 2018.

Liberalerna har gjort en gedigen eftervalsanalys efter de bistra siffrorna i valet 2014 och den ligger till grund för den politik de går till val med. Då, 2014, uppfattades dåvarande Folkpartiet som ett enfrågeparti, men samtidigt också som spretigt och otydligt.

– Vi brast i vår kommunikation till väljarna kring vilka vi är, vad vi står för och vad vi vill. Bland annat därför vi bytte namn på partiet – för att bättre knyta ann till de liberala värdena. Samtidigt är vi ett litet parti och vi behöver koncentrera oss, vi måste välja ut vad som är viktigast just nu.

Därför väljer Liberalerna att lägga största tyngd på två frågor i årets valrörelse – integration och skolan.

På integrationsområdet trycker partiet på jobb, språk och jämställdhet. De konkreta förslagen för att få fler i arbete är framförallt enkla jobb. På jämställdhetsområdet vill partiet se skärpta straff för hedersrelaterat våld.

Partiet har tre ingångar till skolfrågorna. De vill se ett förstatligande av skolan, en tioårig grundskola och betyg i de lägre skolklasserna.

Till skillnad från flera av de andra partierna väljer Jan Björklund och hans parti att inte fokusera på brott och straff. Hårdare straff och mer poliser ligger under integrationsfrågan. Men Maria Arnholm hävdar bestämt att de inte kopplar samman brottslighet och invandring.

– Absolut inte. Vi har valt att fokusera på tryggheten i utanförskapsområdena, de människorna måste kunna känna sig trygga och säkra.

Partiet går med vind i ryggen in i valrörelsen. Partiet är ett av tre som sedan valet 2014 lyckats värva fler medlemmar. Liberalernas medlemssiffror steg bland annat när britterna sa ja till Brexit och när Trump blev vald till president, går det att läsa i deras valplan.

Läs mer: Här är partierna vars medlemstal ökar och minskar mest

För att gå framåt i valet siktar Liberalerna framförallt på att ta väljare från de andra allianspartierna. Men säger samtidigt att de vill regera med Alliansen. Partiet säger blankt nej till något samarbete med Sverigedemokraterna.

– Liberalerna kommer inte sitta i en regering där Sverigedemokraterna får inflytande, säger Maria Arnholm.

* I förra valrörelsen hette de Folkpartiet