Finanspolitiska rådet underkänner regeringens satsning på sänkt krogmoms. Momssänkningen har ”snarast karaktären av ett branschstöd” enligt Finanspolitiska rådets årsrapport.

Regeringen Reinfeldts enskilt största satsning i höstens budget – den sänkta krogmomsen – döms nu ut av Finanspolitiska rådet. I årsrapporten för 2012 gör rådet bedömningen att sysselsättningseffekterna av momssänkningen är överskattade.

Regeringens beräkningar av restaurangmomsen gav vid hand att 3 500 jobb på sikt skulle skapas. Kostnaden under det första året uppgick till 5,4 miljarder kronor.

Finanspolitiska rådet menar också att sänkningen av restaurangmomsen i det närmaste är att likna vid ett direkt branschstöd.

Redan innan momssänkningen genomfördes fick sänkningen hård kritik. Finanspolitiska rådet sällar sig därmed till Konjunkturinstitutet, LO, och Nordea.