Philip botström, SSU, Foto: Anders Löwdin

Krisen inom SSU Den senaste veckan har allt fler avslöjanden rullats upp inifrån Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU. Personer har uttalat sig antisemitiskt, har uteslutits och interna utredningar har tillsatts, men förbundet fortsätter att skapa rubriker. Nu senast när den interna utredningen ska tillsättas av en av de utpekade. 

Måndag

Det börjar på måndagen när Kvällsposten rapporterar att SSU Skåne styrs av en grupp som också är medlemmar i Ahmadiyyarörelsen, vars moské i Malmö har en imam som uttalat sig homofobiskt. Bland annat att homosexuella är grisar. SSU i Skånes förre ordförande Riswan Elahi är med i rörelsen och representerade både SSU och rörelsen under sin tid som ordförande.

Kvällsposten avslöjar också att en ordförande för en lokalförening i Skåne nyligen har tvingats lämna sina uppdrag efter att på sociala medier uttalat sig antisemitiskt, kvinnoförnedrande och våldsbejakande. Ordförande sitter dock kvar i kommunfullmäktige. Lokalföreningens vice ordförande arbetar på Egyptens utrikesdepartement, ett land som styrs av en militärdiktatur.

Det avslöjas också att medlemmar i två lokala Skåneföreningar har sagt att homosexuella är smutsiga och har fler sexuella partners än heterosexuella, som motargument på en SSU-motion som lades fram på SSU Skånes årskonferens i år om att homosexuella ska få lämna blod enligt samma regler som heterosexuella.

Under 2017 års konferens ska stämningen ha varit hätsk och hotfull och det vittnas om att en falang inom SSU Skåne skrämmer oliktänkande till tystnad.

Tisdag

På tisdagen kallar SSU:s förbundsstyrelse ett extrainkallat möte, där man fattar tre beslut:

  • Flera medlemmar i SSU Skåne uppmanas att lämna förbundet,
  • Alla SSU-ledare ska skriva under en försäkran för SSU:s grundläggande värderingar,
  • SSU Skåne ska komma in med en åtgärdsplan för hur de kan återskapa det förtroende som skadats.

SSU:s riksordförande Philip Botström säger att han är »milt uttryckt jävligt förbannad«. Förtroendet för SSU Skåne är »kraftigt försvagat« och Botström uppger till Dagens Nyheter att all finansiering av SSU Skåne kan komma att dras in om inte förbundet inkommer med åtgärdsplanen.

Philip Botström tror inte att det handlar om en islamistisk falang i de lokala förbunden, utan om enskilda personer. Men samma dag rapporterar Kvällsposten att flera interna rapporter som belyst problemen har skickat till bland annat SSU på riksplanet, men också till S i Skåne och S i Malmö. Botström säger till tidningen att han inte kände till uppgifterna.

Onsdag

Kvällsposten skriver att flera medlemmar uppger att Philip Botström var med på den årskonferens där medlemmar i SSU Skåne sa att homosexuella är smutsiga, men att Botström inte agerade. Philip Botström säger att han hade lämnat mötet innan debatten om homosexuellas rätt till att lämna blod kom upp.

En källa uppger dock till Aftonbladet att så väl SSU Skåne som SSU:s ledning på riksnivå ska ha sett mellan fingrarna på den grupp som kvar knutna till den kontroversiella moskén. Anledningen ska ha varit att de velat använda falangen för att begränsa en vänsterfalang inom SSU Skåne.

Som en följd av avslöjandena beslutar SSU Skåne om att utreda händelserna genom en arbetsgrupp som ska ledas av ordföranden för SSU Skåne, Mansour Ahmed.

Torsdag

Men på torsdagen avslöjar DN att Ahmed själv är en av de medlemmar som pekats ut som hotfull. Mansour Ahmed uppger dock att han inte kommer sitta med i arbetsgruppen, däremot vara med och tillsätta arbetsgruppen, samt ta regelbunden kontakt med distriktsstyrelsen gällande arbetsgruppen.

En medlem i SSU-distriktet i Mellansverige har också uttalat sig antisemitiskt och hyllat Iraks förre diktator Saddam Hussein, skriver DN.

Till Svenska Dagbladet säger partisekreterare Lena Rådström Baastad att man »ska kunna stå för våra grundläggande värderingar om man ska företräda Socialdemokraterna«.

2012 anklagade en tidigare aktiv Socialdemokrat,  Krister Kronlid, både Socialdemokraterna och SSU för att inte ta avstånd från enskilda ledamöter som uttrycker sig antisemitiskt. Han var då lokalt och regionalt aktiv i Västra Götaland, och ersättare i riksdagen skriver SvD. Till tidningen säger Kronlid:

– Jag sade att den typen av tankegods finns inom partiet och att de starka antisemitiska strömningarna inte sällan bärs fram av unga från Mellanöstern som ser Socialdemokraterna som en plattform att föra ut sina åsikter. Här måste partiet reagera skarpt och utesluta dessa personer, men det fick jag inte säga.