Dieeselverkstaden, Nacka. FOTO: Nye Deichman/flickr

PRIVATISERINGAR Nacka blir första kommun i Sverige med endast privatdrivna bibliotek. Från och med 2019 tar teknikföretaget Axiel över driften av de kommunala biblioteken.

I går kväll bestämde Nacka kommun vilka som ska ta över driften av de tre kommunala biblioteken i Nacka. Upphandlingen har tilldelats teknikföretaget Axiel, ett företag specialiserat på att leverera IT-produkter och tekniklösningar till bibliotek och museer.

– Det här är en kvalitetsupphandling som vi gör där vi premierar nytänkande, nya idéer och nya sätt att driva verksamheten på. Sen har det ju fungerat tidigare också men vi tror att det kommer fungera ännu bättre när det kommer in andra aktörer, säger Hans Peters (C), ordförande i kulturnämnden i Nacka, till SVT.

Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson tror dock att det blir svårt för kommuner att säkerställa kvaliteten hos privata bibliotek.

– Det handlar inte bara om att låna ut böcker. I det här breda demokratiuppdraget som bibliotek har så är det svårt att göra allt mätbart, säger Calle Nathanson, ordförande för Svensk biblioteksförening, till SVT

Redan 2013 privatiserades de första biblioteken i Nacka. Dieselverkstaden AB driver driver tre av sex de biblioteken i kommunen och ägs av bibliotekspersonalen. Styrelseordförande Margareta Svanelid har arbetat på bibliotek i Nacka i 14 år och upplevt biblioteksverksamhet i både privat och kommunal regi.

– Det finns en annan flexibilitet och en möjlighet att anpassa verksamheten efter samtidens önskemål. Man är friare att påverka själv och driva igenom projekt utan att vara beroende av den kommunala hierarki som annars finns.

Margareta Svanelid berättar att medier tidigare haft synpunkter på Dieselverkstadens innehåll, att det skulle vara slätstruket och alltför anpassat efter besökarnas önskemål.

– Men det stämmer inte. Människor i dag vet vad de vill, om man tror att det leder till ett slätstruket innehåll så har man dålig kunskap och en lite nedvärderande syn på människor, säger hon.