arbetsförmedlingen Tre gånger meddelades en arbetssökande felaktigt att hans ersättning kunde dras in. Inget ovanligt, menar JO som nu uppmanar Arbetsförmedlingen att se över sina rutiner.

Vid tre tillfällen under 2015 och 2016 meddelade Arbetsförmedlingen en arbetssökande att man övervägde att dra in ersättningen på grund av att han inte lämnat in sina aktivitetsrapporter i tid eller kommit till ett inbokat möte.

Men den arbetssökande inte gjort något fel – det var i själva verket Arbetsförmedlingen som missat att registrera både aktivitetsrapporterna och mötet.

När en aktivitetsrapport inte registreras i tid, skickas automatiskt ett meddelande till Arbetsförmedlingens enhet för ersättningsprövning. Enheten hade i det här fallet, utan att kontrollera saken närmare, meddelat den arbetssökande om att han inte lämnat i sin aktivitetsrapport och att Arbetsförmedlingen därmed övervägde sanktioner.

Inte heller mötet hade registrerats, trots att den arbetssökande var på plats. Detta berodde på att arbetsförmedlaren var sjuk och ingen av dennes kollegor kunde ta mötet. Och enligt Arbetsförmedlingens rutiner avbokas inte möten på grund av sjukdom. En orsak är att man inte vill »störa aktivitetsrapporteringen«. En annan anledning är att andra handläggare inte kan ta del av den arbetssökandes uppgifter eftersom Arbetsförmedlingen inte vill riskera olovlig hantering av personuppgifter*.

Nu riktar Justitieombudsmannen, JO, hård kritik mot Arbetsförmedlingen.

»En myndighet ska naturligtvis inte meddela en enskild att en sanktion kan blir aktuell utan att det finns grund för det. Ett sådant förfarande undergräver förtroendet för myndigheterna och står i strid med kravet på myndigheter att iaktta saklighet och endast lämna korrekt information«, skriver JO i sitt beslut.

Enligt JO:s granskning är det heller inte »inte ovanligt« att arbetssökande hotas med sanktioner utan att det finns grund för det och man uppmanar därför myndigheten att se över sina rutiner. Bland annat skriver JO att det framstår som »orimligt« att ett möte inte kan bokas av.

*Uppdatering: Arbetsförmedlingen framhåller att rutinen att inte avboka möten när en arbetsförmedlare är sjuk gällde ett lokalt kontor. Nu har kontoret ändrat sina rutiner.