Foreign and Commonwealth Office

Statsminister Fredrik Reinfeldts (M) tal i Almedalen kommer att handla om jobben. Under presskonferensen gav han beskedet att man kommer gå vidare med de ideér som lyftes i jobbpakten. 

I kväll är det dags för statsminister Fredrik Reinfeldt (M) att tala i Almedalen. På övervåningen till en av Visbys restauranger höll Moderaterna presskonferens. Inte helt oväntat handlade utspelet om jobben. Framför allt handlade det om hur Moderaterna ska bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Fredrik Reinfeldt tog sin utgångspunkt i den så kallade jobbpakten mellan arbetsmarknadens parter och regeringen, som innebär att unga under 25 år ska få 75 procent av lönen och utbildning under en fjärdedel av arbetstiden. Den lanserades av Reinfeldt under Almedalsveckan förra året och föll samman i januari i år. Sedan dess har i stället flera branschvisa avtal slutits.
– Vi har ungefär 500 000 ungdomar i ålderskategorin 15–25 år som är sysselsatta. Vi beräknar att med de avtal som finns så täcker det ungefär 25 procent av dessa jobb.

– Detta har nu kommit så långt att vi avser göra vår del av vad vi sagt i trepartssamtalen.

Fredrik Reinfeldt menade därmed att det var dags för regeringen att gå in och göra sin del av avtalet och lanserade begreppet yrkesintroduktionsanställningar, YA-jobb, som ska genomföras från och med årsskiftet.

– Vårt första förslag är ett nytt handledarstöd på 2 500 kronor i månaden som riktar sig till arbetsgivare som använder sig av de här avtalen. Vi avser att det kan handla om upp till 12 månaders handledarstöd.

Till det tillkommer en subvention på lönesidan genom att arbetsgivaravgiften minskar för de som har så kallade YA-jobb. Reformen förväntas kosta 400 miljoner kronor per 5 000 unga som får jobb. I dagsläget omfattar avtalen cirka 25 procent av de 30 000 jobb Moderaterna hoppas på.

Under presskonferensen pratade Reinfeldt även om att han avser ta bort de differentierade a-kasseavgifterna samt göra snabbare insatser för ungdomar som hamnar i arbetslöshet. Det så kallade aktivitetsförbudet ska tas bort för unga som söker jobb.