Lena Hallengren och utredare Karin Lewin. Foto Tove Forsberg

Regeringen tillsätter en utredning med uppdraget att säkerställa att alla svenskar får en god och jämlik vård. Ingen ska kunna köpa sig före i kön genom en privat sjukvårdsförsäkring säger socialministern vid en pressträff. 

– Vi kan inte, och vi ska inte, ha en ordning där personer med mindre behov går före dem med större. Vi måste komma tillrätta med de negativa effekter som privata sjukvårdsförsäkringar har på den svenska hälso- och sjukvården säger socialminister Lena Hallengren (S) på tisdagen.

Hon har kallat till presskonferens för att regeringen vill se en begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård och har utsett Karin Lewin, chefsjurist vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att utreda och komma med lagförslag. Bland annat kring hur man kan begränsa regionernas möjlighet att köpa vård från företag som samtidigt ger försäkringspatienter företräde.

– En lucka i vårdsystemet har varit att det genom en sjukvårdsförsäkring har kunnat gå att få en snabbare och bättre tillgång till vård säger Lena Hallengren och menar att problematiken blivit än tydligare i samband med pandemin.

I spåren av corona har 10 000-tals vårdbesök ställts in och över 115 000 personer väntar på operation. Att hantera den vårdskulden kommer enligt ministern prägla den svenska hälso- och sjukvården under överskådlig framtid.

– Om vi inte lyckas stävja detta nu är jag rädd att vi kan få en stor tudelning av svensk sjukvård. Där den som har råd tecknar en försäkring för att få bättre vård än andra, som kanske inte får teckna en privat försäkring för att man har sjukdom i släkten, är kroniker eller för tidigt född, säger Lena Hallengren.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Läs mer: Alliansen vill skattebefria gräddfiler till vården