Arbetsmiljö Anställda är fortsatt missnöjda med arbetsmiljön på Arbetsförmedlingen trots det omfattande reformarbetet som bedrivs sedan några år tillbaka, enligt en rapport från Statskontoret.

Arbetsförmedlingen har fått mycket kritik de senaste åren. Flera partier vill lägga ner myndigheten och de anställda har vid flera tillfällen vittnat om stora brister.

Sedan 2014 har Arbetsförmedlingen aktivt jobbat med att modernisera myndigheten och bli bättre på att förmedla och matcha jobb. Statskontoret har i uppdrag att följa utvecklingen och i dag presenteras en andra rapport, som SR Ekot var först att rapportera om.

Rapporten visar att medarbetarnas förväntningar på förändringarna inte har infriats – bara 27 procent uppger att de märker av konkreta förändringar i sin arbetssituation.

Statskontoret uppmärksammar också bland annat de höga sjuktalen och personalomsättningen som ökat flera år i rad. Förra året slutade 10 procent av de tillsvidareanställda på Arbetsförmedlingen.

Maria Mindhammar är överdirektör för Arbetsförmedlingen. Hon säger till Ekot att förändringsarbetet har börjat och att det framöver krävs prioriteringar.

– Väldigt många är överens om att vi måste göra en reformering, men däremot så tycker man inte att takten är tillräckligt snabb och när man då har en ökande arbetsbelastning då blir det tufft, det har jag full förståelse för. Vi måste prioritera bland olika arbetsuppgifter framöver och det har vi börjat med.

Arbetsförmedlingens förändringsarbete ska vara klart 2021.

Statskontorets första rapport kom 2016 och lyfte framförallt brister inom den interna ledning, styrning och uppföljning.

Så sent som den 14 februari i år presenterades Arbetsförmedlingens egna undersökning, som vänt sig till arbetssökande, arbetsgivare och allmänheten.

Resultatet visade att nästan varannan person förknippar Arbetsförmedlingen med begrepp som ineffektiv, långsam och stelbent.