Bild: stock.xchng

På torsdagsförmiddagen mottog fack och arbetsgivare inom industrin första budet från medlarna, de opartiska ordförandena.

Vid 10-tiden på torsdagen fick fack och arbetsgivare inom industrin en första hemställan från medlarna, de så kallade opartiska ordförandena (opo). Parterna har nu fram till runt lunchtid på lördag på sig att ta ställning till budet.

Facken ställer krav på att lönerna ska höjas med 2,8 procent på ett år. Arbetsgivarna vill å sin sida ha ett avtal som löper på tre år och att lönerna totalt under den tidsperioden ska höjas med 4,5 procent. Parterna ligger därmed långt ifrån varandra.

Väljer fack eller arbetsgivare att säga nej till budet kommer ett slutbud att lämnas av opo under kommande vecka.