Bild: Riksbanken.
Bild: Riksbanken.

Välfärd Små kommuner med bristande kapacitet ska inte längre ha ansvar för skola och andra välfärdsuppdrag. Det föreslås i SNS Konjunkturrapport 2019 som publiceras i dag.

Kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget kommer att försämras kraftigt inom den närmaste framtiden.

Det går att läsa i SNS:s konjunkturrapport för 2019 som släpps i dag.

Över hälften av Sveriges kommuner förväntas tappa befolkning under de kommande 20 åren. Framför allt minskar andelen invånare i yrkesarbetande ålder och andelen över 80 år ökar.

Därför drar forskarna bakom rapporten slutsatsen att alla kommuner inte kan eller bör göra allt inom välfärden.

De föreslår bland annat att staten tar över ansvaret för väl avgränsade områden, som exempelvis skolan, i små kommuner med bristande kapacitet.

– Ansvaret för till exempel skolan tas bort från en del kommuner och läggs på skolregioner, staten eller något liknande. Det är en modell där olika typer av kommuner har olika uppdrag som passar överens med deras förutsättningar, säger Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, som har lett rådets arbete, till Sveriges Radio.

Forskarna hoppas på att ett sådant upplägg hade möjliggjort en lokal förankring i de verksamheter som kommunerna behåller, men samtidigt dra nytta av stordriftsfördelar inom styrning och administration i de verksamheter som flyttas från kommunerna.

Samtidigt föreslås en kraftig begränsning av de riktade statsbidragen. Rapportförfattarna skriver: »Det ökar kommunpolitikernas drivkrafter att sköta verksamheterna effektivt liksom gör det tydligare för medborgarna att de lokala politikerna har ansvaret för den kommunala servicen«.

För att få ihop ekonomin vill forskarna att bidragen från staten ska de vara generella, inte riktade till en viss verksamhet. Något som även SKL efterfrågat.

Forskarna föreslår också att kommunerna ska få större frihet att ta ut högre avgifter inom förskola och äldreomsorg.

Hur många kommuner som skulle må bra av ett begränsat välfärdsuppdrag är svårt att säga, enligt Eva Mörk.

– Sedan 2002 är det 101 kommuner i Sverige som har krympt, det är ett tecken på att det finns problem, säger hon till Sveriges Radio.