KD: “Socialdemokraterna idiotförklarar föräldrar” FP: “Varenda unge borde gå i förskolan”

När Socialdemokraterna lanserade sitt förslag om allmän förskola från två års ålder gick Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i taket.
– Jag tycker inte att det är statens roll att styra föräldrarna, sa Göran Hägglund som i stället vill se en barnomsorgspeng och som fortsatt tror på idén med vårdnadsbidrag.

Men frågan splittrar också alliansen. Folkpartiet tycker i grunden att idén är bra.
– Jag tycker att alla barn borde gå i förskola, säger riksdagsledamoten Tina Acketoft som menar att problemet snarare är att Socialdemokraternas prioritering är fel just nu.
– Den miljard de räknar med att det ska kosta räcker inte. De pengarna borde dessutom satsas på kvalité i förskola just nu. Men målsättningen, att varenda unge borde gå i förskolan, där är vi överens med Socialdemokraterna.

Era allianskollegor i Kristdemokraterna får det att låta som att det här är ett jätteingrepp där man tar makten från föräldrarna och tvingar in barn på förskolan?
– Det är rent taktiskt från Kristdemokraternas sida. Det är dock taktiskt från socialdemokratisk sida också. När de föreslår allmän förskola från två år vet de att de kommer skrämma ut KD, säger Acketoft till Dagens Arena.

Kristdemokraternas familjepolitiska talesperson Emma Henriksson menar att förslaget är ett för stort statligt ingrepp i familjerna.

Men styr man inte i så fall för mycket med alla andra subventioner också? Till exempel vårdnadsbidraget?
– Har man bara subventioner i en riktning gör man det. Och när Socialdemokraterna beskriver förslaget idiotförklarar de föräldrarna och säger att de inte har förmågan att bedöma barnens bästa, säger hon till Dagens Arena och fortsätter:
– För alla föräldrar som inte har obegränsade resurser är det graden av subvention som avgör vad man har möjlighet välja.

Till exempel läxrut är bara möjligt för personer med en viss inkomst. Det hade ni inga invändningar emot?
– Det är stor skillnad. Här pratar vi om hur de riktigt små barnen ska tillbringa majoriteten av sin vakna tid. Vad gäller läxrut ska skolan se till att barnen får den hjälp de behöver. Sen var man drar gränsen för skatteavdraget är en annan sak, tycker jag.

Samtidigt har ni i regeringsställning varit för allmän förskola för treåringar – nu är ni väldigt upprörda principiellt för att man föreslår det för tvååringar?
– Ja, dels är det en kostnadsfråga där Socialdemokraterna inte har täckning. Men sen handlar det om att tvååringar är väldigt små barn.

Ni och Folkpartiet står ganska långt ifrån varandra här.
– Ja, det är en ganska illa dold hemlighet.

Tina Acketoft (FP) instämmer:
– Det är ingen hemlighet att FP och KD inte har någon samsyn när det gäller familjepolitik och jämställdhetspolitik.