Värmlands tingsrätt dömer föräldrarna till en minderårig flicka för försök till äktenskapstvång medan den tio år äldre tilltänkte maken frias helt från misstankar.

Idag meddelande Värmlands tingsrätt domen mot det föräldrapar som år 2015 ska ha skrivit ett äktenskapskontrakt utan den då 13-åriga dotterns godkännande.

En förlovningsfest ska ha hållit hus i en lägenhet i Melleruds kommun.

Föräldrarna fälldes för försökt till äktenskapstvång och blev tilldelade villkorlig dom. Åklagaren har tidigare yrkat på att mannen skulle dömas för äktenskapstvång, men han friades från alla misstankar då man inte kunde avgöra om han har vetat om flickans påtryckning från familjen. Tingsrätten finner att bevisningen mot mannen inte räcker för att visa om han har haft uppsåt i förhållande till hennes bristande vilja.

Föräldrarna och mannen nekar till brottet och hänvisar till att det enbart hade rört sig om en förlovning som kunde brytas när som helst. Enligt åklagaren var kontraktet bundet, enligt syrisk lag var det enbart den blivande maken som kunde bryta kontraktet.

Jag vill bestämma själv.

Under rättegångsförhandlingarna ville flickan klargöra att inget hot har kommit från föräldrarnas håll, det var från morbröderna. Hon vill inte klandra sina föräldrar eftersom de var utsatta för påtryckningar, och hon ville inte att de skulle hamna i fängelse.

»Jag vill inte bli en svensk tjej, men jag vill bestämma själv«,säger flickan i rätten och menar att de inte bor i Syrien längre.

Dottern ska ha befunnit sig i en utsatt situation och varit beroende av sina föräldrar sedan de kom hit år 2015, hon har även saknat valmöjligheten, konstateras i domen.

Hon är flykting från Syrien och hade befunnit sig i Sverige endast ett par månader innan äktenskapskontraktet undertecknades. Flickan har inte kunnat behärska det svenska språket och har bara haft familjen att vända sig till.

Flickan lever idag på skyddad adress.