Bild: stock.xchng

Att friskoleelever presterar bättre på nationella prov stämmer inte. Högre resultat beror på att friskolorna rättar proven alltför generöst, visar ny forskning.

Tidigare forskning har visat att friskoleelever generellt presterar bättre på nationella prov än elever i kommunala skolor. Men dessa studier har utgått från de egna skolornas rättningar. Nu kommer den första studien som jämför nationella prov från friskolor och kommunala skolor som har omrättats externt av Skolinspektionen.

– Vad vi då hittar är att en del, eller till och med hela den effekten, beror på att proven helt enkelt rättas mer generöst av friskolorna, säger forskaren Jonas Vlachos, biträdande professor i nationalekonomi och en av författarna bakom studien till SVT.

Enligt den nya studien rättar inte bara de kommunala skolorna mer likt Skolinspektionens rättning, utan de rättar också mer jämnt. Spridningen av hur friskolorna rättar proven är däremot mycket stor.

Resultaten från den nya studien går i linje med de internationella och externt rättade Pisa-undersökningarna – som också tyder på att det inte är någon större skillnad i prestation mellan fristående och kommunala skolor

Jonas Vlachos menar att friskolornas mer generösa rättning problematisk på flera sätt.
– Dels är det så att de här proven ligger till grund för betygen som ges och dels för att det innebär att man inte hittar styrkor och svagheter där de egentligen finns. Skolor framstår som bättre och sämre än vad de egentligen är, när den enda skillnaden är att man bedömer proven olika hårt, säger han.