Miljö Sverige har långt kvar att nå EU:s mål om förbrukning av plastpåsar. Men den införda avgiften på påsarna har fått god effekt – antalet plastpåsar som hittats i Nordsjön har minskat, visar ny studie. 

Hur många plastkassar Sverige använde förra året är fortfarande oklart, men en preliminär räkning vittnar om minst 832 miljoner plastpåsar. Det låter mycket, 83 stycken per person och år, men om den stämmer så har Sverige redan klarat 2019 års del mål på 90 påsar per person och år. Om sju år ska siffran ha halverats om vi ska klara EU:s mål, rapporterar TT.

Men en ny studie från Storbritannien och Nederländerna visar att antalet plastpåsar i Nordsjön har minskat markant. Forskarna har undersökt hur stor andel av fisketrålarna i havet som fångar minst en plastpåse i sina nät. Resultatet är glädjande – från 40 procent 2010 till 16 procent 2018.

Thomas Maes, en av forskarna bakom studien, säger till Reuters att en av anledningarna till halveringen är att flera europeiska länder gemensamt har vidtagit åtgärder för att minska användningen av plastpåsar.

– Alla dessa länders handlingar har inneburit att färre påsar kommer i omlopp, att färre påsar kommer ut i den marina miljön.

I Sverige infördes en avgift på plastpåsar i detaljhandeln först förra året. Men många andra europeiska länder har haft avgiften i snart 15 år.

Naturvårdsverket har tidigare föreslagit en avgift på fem kronor per plastpåse, men regeringen har ratat. I dag kostar en påse omkring två kronor.

Att helt förbjuda plastpåsarna är inte aktuellt.

– Något måste vi ha att bära hem våra varor i. Det bästa är ju om man kan ta med sig hemifrån, men att bestämma att något skulle vara bättre än något annat är inte fullt så enkelt. Det bästa är ändå att om man har tagit en påse, att använda den så många gånger som möjligt, säger Agnes Willén på Naturvårdsverket till SVT Nyheter.

Drygt 90 procent av de köpta plastkassarna används senare som soppåse, visar en undersökning från Håll Sverige rent och Novus. Men enligt Agnes Willén hade det varit bättre om påsen gick till plaståtervinningen när den är färdiganvänd och att istället använda avfallspåsar på rulle till sopporna. De är tunnare och har mycket lägre energi åtgång.

När det gäller andra typer av plast i Nordsjön var resultatet tyvärr inte lika positivt.  Mängden nät, flöten och bojar som fångas i fiskarnas nät har ökat.