Foto: Flickr/Karl Schmeck
Foto: Flickr/Karl Schmeck

Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön.

»Du jobbar, tjänar pengar och kan fakturera utan företag enkelt och tryggt.«

Så marknadsför sig Cool Company, ett av de så kallade egenanställningsföretagen. Det är en bransch på frammarsch. Förra året ökade antalet egenanställda med nästan 50 procent, till 18 000 personer. Själva beskriver företagen egenanställningen som en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar, personer med utländsk bakgrund och äldre.

Att vara egenanställd innebär att man fakturerar utan eget företag. I stället ansluter man sig till ett egenanställningsföretag som också fungerar som arbetsgivare. Som egenanställd kommer man överens med kunden om hur mycket man ska få betalt. Kunden får sedan en faktura från egenanställningsföretaget som i sin tur betalar ut lön till den egenanställde. För tjänsten tar egenanställningsföretaget ut en avgift på 5-10 procent av lönen.

I rollen som arbetsgivare följer också ett arbetsgivaransvar. Enligt lagen ansvarar arbetsgivaren – det vill säga egenanställningsföretaget – för att betala ut arbetstagarens lön, semesterersättning och sjuklön.

Men enligt Martin Wästfelt, jurist på Unionen, råder oklarheter kring vad som gäller för den som är anställd i ett egenanställningsföretag.

– Egenföretagens koncept förutsätter att man är arbetsgivare men uppenbarligen vill några av dem undvika de negativa konsekvenser som medföljer, säger han.

En sådan oklarhet handlar om vad som händer om kunden inte betalar egenanställningsföretaget. Dagens Arena har granskat villkoren hos de tre av de största aktörerna på marknaden – Frilans Finans, Cool Company och Firmify. Och enligt de två sistnämnda utgår ingen lön om kunden inte betalar.

– Nej, att du får din lön avgörs ju om vi får betalt, säger Gustaf Sahlman, VD för Firmify.

– Vi skickar ut påminnelser till kunden men nej, du får ingen lön, säger Mats Hultgren, kommunikationsansvarig på Cool Company.

VD:n för Frilans Finans, Stephen Schad, som också är ordförande för branschorganisationen Egenanställningsföretagen, anser att företagen bör betala ut lön oavsett om kunden betalar eller inte.

– Som ordförande tycker jag att det är en felaktig syn. Eftersom vi är arbetsgivare är vi också skyldiga att inneha affärsrisken.

När det kommer till semesterersättningen arbetar samtliga tre egenanställningsföretag efter en modell där semesterersättningen »bakas in« i det fakturerade beloppet.

Skärmdump från Cool Companys egen lönekalkylator. I raden »nettolön (lön efter skatt)« ingår även semesterersättningen på 766 kronor.
Skärmdump från Cool Companys egen lönekalkylator. I raden »nettolön (lön efter skatt)« ingår även semesterersättningen på 766 kronor.

– Det är upp till dig som egenanställd att räkna in semesterersättningen i din överenskommelse med kunden, säger Mats Hultgren.

– Det går inte att Firmify lägger på semesterersättning utöver det fakturerade beloppet. Det går inte att trolla. Om vi får in hundra kronor kan vi inte lägga ut 105 kronor. Då finns det ju ingen verksamhet i det här längre, säger Gustaf Sahlman.

Martin Wästfelt från Unionen är dock tveksam till ett sådant upplägg. Enligt lagen ska semesterersättningen betalas av arbetsgivaren och får inte räknas in i lönesumman.

– Argumentet att detta är deras affärsupplägg håller inte, man kan inte lägga över ansvaret för semester på arbetstagaren. Jag bedömer att det sannolikt är i konflikt med semesterlagen.

Martin Wästfelt pekar också på att det finns en större fråga i sammanhanget. Sedan 2012 finns en lag om uthyrning av arbetstagare som gäller anställda vid bemanningsföretag. Om man vid en rättslig prövning kommer fram till att även egenanställningsföretagen faller under denna lagstiftning, gäller även principen om likabehandling. Då ska de som anlitas via egenanställningsföretag ha en lön som motsvarar lönen hos de som är anställda direkt hos kunden. Detta kan visserligen bemanningsföretagen undvika genom att den anställde får en garantilön mellan uppdragen.

– Detta har inte prövats rättsligt än men i mångt och mycket liknar egenanställningsföretag och bemanningsföretag varandra.

Enligt Martin Wästfelt har hittills relativt få domstolsmål rört egenanställdas villkor, något han menar beror på att de flesta använder egenanställningen som en bisyssla i dag. Då är det helt enkelt inte lönt att bråka om saken.

– Men jag är övertygad om att antalet tvister kommer öka i takt med att allt fler blir egenanställda. Det är bara en tidsfråga.