Sineva Ribeiro, Vårdförbundet och t.h. Heidi Stensmyren, Läkarförbundet.

vårdköer Alla partier vill minska vårdköerna. Åtminstone har flera utspel kommit under senaste veckan; först från alliansen, och nu senast från S. Men vårdfacken tror inte att enskilda pengasatsningar mot köer hjälper mot vårdens egentliga problem.

Förra veckan presenterade de fyra allianspartierna förslag om att återinföra kömiljarden som en del i ett 22-punktsprogram för sjukvården. Till förslagen hörde bland annat en nationell planering för att sköta kompetensförsörjningen och möjlighet att utdöma vite till vårdgivare som inte uppfyller vårdgarantin. Alliansen lanserade också en primärvårdsreform och satsningar på högspecialiserad vård och psykisk ohälsa.

På måndagen kallade Socialdemokraterna till presskonferens för att utlova tre miljarder för att korta köer och förbättra tillgängligheten inom vården. Stat och landsting ska tillsammans komma överens om hur pengarna ska användas, innan man lokalt får ta del av dem, och en miljard delas ut baserat på resultat. Inriktningen för S-satsningen ligger på personalförsörjning, effektivare vårdprocesser och vård efter behov.

Även Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna prioriterar på olika sätt vårdköer och tillgänglighet till vård i sina valprogram.

Men från fackligt håll väcker satsningarna mot köer inga jubel.

– Enskilda pengasatsningar har inte löst vårdens problem. Vad vi lärde oss av förra kömiljarden, är att pengar styr och det riskerar att styra så kraftigt att vi får undanträngningseffekter, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet.

Istället behövs konkreta förslag för att göra strukturella förändringar av sjukvården, säger hon, och ser det som positivt att flera partier nu har förslag som berör hela vårdkedjan.

– Ett av de förslag som går igen hos flera partier är att man behöver en fast läkarkontakt. Det är ett väldigt konkret förslag som Socialdemokraterna gick ut med idag igen, och det är bra för att förhindra att patienter faller mellan stolarna, säger Heidi Stensmyren.

Att partier från båda blocken vill ha fler specialister i allmänmedicin får också tummen upp av Läkarförbundet, som också gillar alliansens förslag till primärvårdsreform, där bland annat listning hos en enskild läkare ingår.

– I dag listar man sig på en enskild vårdcentral, och då kan man bemanna bara med inhyrd personal där om man vill, säger hon.

Även Vårdförbundet tycker att debatten har ett missriktat fokus på just vårdköer.

– Det är inte vårdköerna i sig som är problemet, utan det är en kompetensbrist i grunden som skapar köer. Det stora problemet i sjukvården är kompetensbrist, i våra yrkesgrupper gäller det främst specialistsjuksköterskor, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Att sängplatser saknas stämmer inte, menar Sineva Ribeiro. Platser finns, men inte tillräckligt med personal för att hålla dem öppna.

– Du kan ha en operationstid, men det finns inga sköterskor till eftervård, så du kan inte opereras eller så saknas strålsjuksköterskor för att genomföra en cancerbehandling.

Intensivvård, äldrevård, narkos, cancer, onkologi, distriktssjukvård. Alla är områden där det saknas specialistsjuksköterskor.

– Alla de här specialistyrkena har minskat med 1 procent om året trots satsningar, och vi har en av de högsta medelåldrarna så många kommer att gå i pension snart. Men det saknas också grundutbildade sköterskor så chefer har svårt att släppa iväg sin personal till att vidareutbilda sig, säger hon.

Lösningen är enligt Vårdförbundet att höja lönerna, och de har föreslagit att staten ska gå in med en årlig lönehöjning på 2 000 kronor årligen över en femårsperiod, utöver den årliga lönerevisionen.

Ibland sägs det att det är för mycket fokus på att höja löner inom offentlig sektor, och att arbetsmiljön är orsaken till att personal flyr från de här jobben?

– Vi måste få dit personal för att förbättra arbetsmiljön och det kräver lönehöjningar. Specialistutbildade sköterskor har gått till bemanningsbranschen för där kan de själva välja sin arbetstid och de har säkert 10 00– 15 000 mer i lön. Om du inte kan locka tillbaka dem så kommer det fortfarande att saknas folk, säger Sineva Ribeiro.

Det här vill de övriga riksdagspartierna göra för att minska vårdköer:

Miljöpartiet

»Miljöpartiet vill att den nära vården ska byggas ut och utveckla möjligheterna till digitala vårdbesök. För oss är det viktigt att vård och omsorg utgår från varje individ. För att uppnå detta behöver kommuner och landsting få mer resurser.«

Vänsterpartiet (Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson till Aftonbladet)

»Var man än bor i landet ska det finnas förutsättningar för en bra och likvärdig vård. […] Hur sådana problem ska lösas hänger ihop med vilka resurser som i framtiden kommer att finnas och hur de fördelas. Vänsterpartiet ser ett behov av en generell resursförstärkning till vården.«

Sverigedemokraterna

Partiet vill enligt sin valplattform införa en garanti om »en vårdplats på rätt nivå och personal med rätt kompetens«. De vill också införa en garanti om specialistvård inom 30 dagar eller vid allvarliga fall inom 14 dagar.