Berlin förbundsagsval 2017 Foto: Elsa Persson

TYSKA VALET Trots att SPD-ledaren Martin Schultzs bakgrund som EU-politiker och att Tyskland är EU och eurozonens ledande land, har Europafrågor inte varit på agendan under valet. Ett misstag, enligt vissa bedömare.

Tysklands roll som EU:s och euroländernas självklara ledare har växt under senare år, med en pågående eurokris sedan flera år och ett Frankrike som tappat makt under senaste mandatperioden med Hollande vid rodret. Men i kampanjen inför tyska valet på söndag har EU-frågorna varit tämligen osynliga.

Ur SPD:s perspektiv benämns det som ett problem.

– Jag tror att Martin Schultz gjorde ett misstag som inte pratade mer om EU och Europafrågor i kampanjen, säger Simon Vaut, som arbetar som talskrivare åt Sigmar Gabriel, vice kansler och näringslivs- och energiomställningsminister i storkoalitionsregeringen mellan Merkels CDU och SPD.

Han pekar på på CDU:s  och Merkels politik gentemot framförallt Grekland, när det gäller krav på nedskärningar och ovilja att gå med på skuldlättnader. I SPD:s partiprogram står det att man vill reformera EU:s ekonomiska politik i mer solidarisk riktning.

Men Martin Schultz har själv sagt att han kommer att fortsätta på Merkels linje gentemot Grekland och inte gå med på skuldlättnader. Det här var ett misstag tror Simon Vaut, som menar att Schultz skulle ha vågat stå upp för emot Merkels linje.

– Vi hade kunnat säga att vi ska göra investeringar nu i krisländer som Grekland och Spanien, och intyga att det kommer att betala tillbaka sig eftersom det skapar jobb och välstånd, så de senare kan köpa våra Mercedes Benz och Wolkswagen, säger Simon Vaut.

Björn Hacker är professor i ekonomisk politik vid University of applied science i Berlin.

Björn Hacker
Björn Hacker

Han ser en tydlig ideologisk skillnad mellan de rödgröna partierna å ena sidan (SPD, Die Linke och De gröna) och högersidan å den andra (CDU-CSU, liberalerna i FDP och högerextrema AfD) när det gäller EU och eurozonens framtid.

I mer eller mindre grad vill alla tre rödgröna partier reformera EU och eurozonen i mer solidarisk riktning, där exempelvis fler ekonomiska stödmekanismer ska finnas för att kunna stödja krisande medlemsländer.

Partierna på högersidan vill å andra sidan behålla dagens politik när det gäller eurozonen, eller gå ännu mot en ännu mer strikt linje. Liberalerna i FDP säger nej till alla sociala aspekter av EMU, som en social pelare, och vill inte ha stabilietesmekanismen ESM. Afd vill lämna euron, och tycker att krisande länder ska lämna den gemensamma valutan för att kunna lösa sina ekonomiska problem på egen hand.

Det är ingen kris i Tyskland, och här tror man att krisen var andras fel. Många tyskar bryr sig inte om EU.

Varför EU-frågor ändå – trots tydliga ideologiska skillnader – inte står på agendan under valkampanjen förklarar Björn Hacker med tyskarnas inställning.

– Det är ingen kris i Tyskland, och här tror man att krisen var andras fel. Många tyskar bryr sig inte om EU, säger Björn Hacker.

I motsats till många rapporter nu om att krisen är över, och länderna i Sydeuropa börjar få tillväxt, menar Björn Hacker att EU och EMU fortfarande inte lyckats genomdriva planerade reformer, vilket gör att länderna skulle vara lika sårbara om en ny kris slår till.

Dessutom ligger arbetslösheten i Grekland och Spanien fortfarande på 20 till 25 procent.

– Låglönepolitiken i Tyskland förstör för hela eurozonen och Tyskland skulle kunna göra mer, säger Björn Hacker.

Han syftar på att låga löner gör tyska produkter billiga, vilket innebär oschysst konkurrens med andra EU-länder – inte minst de som varit eller är i kris.

Enligt Björn Hacker finns det ändå anledning att nyansera bilden av Tyskland som ett ekonomiskt under. Tillväxten kommande år kommer att ligga på mellan 1,6 till 1,7 procent, vilket innebär lägre tillväxt än många andra EU-länder som Sverige och Irland.

Reallöneökningarna i Tyskland under de senaste sju åren har bara berott på inflationen, och inte kommit vanliga anställda till del, menar han.

Det är också ett problem att den största delen av tillväxten består av privat konsumtion och för lite av investeringar, enligt Björn Hacker.

En person som arbetat inom SPD-kampanjen anser att partiet kunde ha varit modigare när det gäller att trycka på och få fram sin EU-politik, som handlar om att reformera EMU i mer solidarisk riktning.

– Vi har sagt att vi är kritiska till åtstramningspolitiken, och vi har kritiserat att Merkel blockerar alla diskussioner om att reformera EMU. Vi vill att Grekland ska få skuldlättnader, men under villkor att de genomför de reformer de är ålagda.

– Politiken är tydlig, men vi borde ha vågat föra fram den mer distinkt.

Berlin laddar för tal med SPD:s Martin Schultz Foto: Elsa Persson
Berlin laddar för tal med SPD:s Martin Schultz Foto: Elsa Persson