Bild: Anders Löwdin

GRANSKNING. Ilmar Reepalus förslag om temporärt medborgarskap förorsakade stor turbulens inom S. I Malmö arbetarekommun är såret öppet och infekterat.

– Det visar sig att många av de här gravt kriminella gängen som kommer hit håller sig lugna till dess att de får sitt medborgarskap, och sedan har Sverige som någon form av plattform för internationell kriminell verksamhet.

De orden från Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu i en intervju med TT inledde Socialdemokraternas svarta fredag den 7 oktober. Efter den initiala villervallan om huruvida Reepalus förslag om temporärt medborgarskap för invandrare sanktionerades av Håkan Juholts stab eller inte, sänkte sig en iskall tystnad kring förslaget. Åtminstone på nationell nivå.

Men i Malmö står Ilmar Reepalu fast vid att invandrare bör få temporärt medborgarskap. I en intervju med Sydsvenskan i slutet av november återkommer Reepalu till förslaget:
– Delarna hänger ihop. Jag vill ju göra att man snabbare får bli medborgare – men Sverige får inte uppfattas som ett behagligt land att verka i av kriminella brottssyndikat, säger Ilmar Reepalu.
Även Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt har i Sydsvenskan sagt att han anser att det är ”alldeles utmärkt” att Reepalu fortsätter att driva sitt förslag.
– Alla frågor ska kunna debatteras. Nu är rätt tid för frejdig debatt i partiet, säger Håkan Juholt till Sydsvenskans reporter.

Ett sår som rivits upp
Kvar i Malmö står socialdemokrater som nu förväntas delta i den ”frejdiga debatt” som partiledaren efterlyser. Men att den person som är Malmö kommuns främsta politiska företrädare fortsätter att driva frågan om temporärt medborgarskap har rivit upp ett sår hos kommunens S-politiker och partiaktivister.

När Dagens Arena gör en rundringning till företrädare för partiet i Malmö blir det snabbt uppenbart att frågan är känslig. Flera vill inte framträda med namn eller ens prata med oss, trots att de anser att Reepalus förslag inte hör hemma hos Socialdemokraterna. Argumenten löper mellan att partiet borde hantera frågan internt och att en sådan här fråga riskerar att ta över hela dagordningen om den tas upp. Det är, som en partiaktivist säger, ”inte värdigt vår arbetarekommun”.

Redan veckan efter att Ilmar Reepalu i intervjun med TT tagit upp förslaget med temporära medborgarskap skickade dock flera S-företrädare ett brev till styrelsen för Socialdemokraterna i Malmö. Där står att läsa:

”Utspelet saknar helt förankring inom partiorganisationen, men drabbar oss alla som medlemmar och företrädare för partiet. Utspelet kommer att få långgående konsekvenser för våra möjligheter att bemöta Sverigedemokraterna i debatten framöver […]Vi uppmanar därför styrelsen att ta avstånd från Ilmar Reepalus utspel […].

Ännu inget svar från styrelsen
Närapå två månader efter att brevet kom in till styrelsen har frågan ännu inte varit uppe till beslut. Dagens Arena vänder sig till Christine Axelsson, ordförande för Malmö arbetarekommun, för att få en förklaring:
– Ja, det stämmer att det har kommit in en skrivelse till styrelsen och den ska självklart behandlas där. Vi har haft en första dialog.

– Vi i styrelsen är överens om att vi tar avstånd från förslaget. Vi har inte samma uppfattning som Ilmar i frågan. Samtidigt kan jag säga att vi förstår den frustration som Ilmar känner, att vi inte får rätsida på brottsligheten. Men Ilmars förslag på lösning tycker vi inte är bra, säger Axelsson.

Men ni har ännu inte formellt fattat beslut om att ta avstånd från Ilmar Reepalus förslag?
– Vi har en turordning där vi diskuterar i olika grupperingar. Sedan ska vi formellt fatta beslut. Styrelsen ska fatta sitt beslut den 12 december, säger hon.

Tänker ni på något sätt kräva av Ilmar att han slutar att driva frågan?
– Jag vill inte gå in på det beslutet i förväg. Vi kommer att behandla den skrivelse som är inkommen och sedan får vi se om vi går vidare, säger Christine Axelsson.

”Inte kommunpolitik”
Frågan har även ha diskuterats i arbetarekommunens förtroenderåd. Men där har man landat i att frågan inte hör hemma på deras bord.
– Vårt förtroenderåd handlar om kommunala frågor och förtroenderådet används om olika nämnder är på väg att gå åt olika håll i en viss fråga. Det handlar om kommunalpolitik och det här utspelet handlar om statlig reglering på lagstiftningsområdet, säger Björn Gudmundsson, ombudsman för S i Malmö som sitter i förtroenderådet.

Men har frågan tagits upp för diskussion i förtroenderådet?
–Jo, vi har diskuterat den här frågan. Men att pröva enskilda individers åsikter är inte den uppgift vi har.

Vad har ni kommit fram till när det gäller Reepalus förslag om temporära medborgarskap?
– Det är en diskussion som stannar i förtroenderådet. Det är det som är poängen med rådet. Det är inget offentligt organ, säger han.

Risk för sammanblandning
I rollen som kommunstyrelsens ordförande är Ilmar Reepalu den ledande folkvalda S-politikern i Malmö kommun. I den kritik som har riktats mot att Reepalu fortsätter att driva sitt förslag finns en huvudfråga som återkommer. Att det finns en risk för att det uppstår en missuppfattning om att partiet står bakom förslaget.
– Medborgarna har nog svårt att veta vilket ben de ska stå på. För uppdelningen mellan Malmö arbetarekommun och kommunstyrelsens ordförande är nog inte glasklar. Ofta uppfattas det Ilmar säger som Socialdemokraterna i Malmös politik, säger Joakim Sandell, ledamot i Malmö arbetarekommuns styrelse.

– Men samtidigt är det ju så att Ilmar och alla medlemmar har rätt att driva vilka frågor de vill. Det blir en svår diskussion, fortsätter han.

Samtidigt har flera företrädare för S i Malmö lyft frågeställningen om hur de nu ska kunna bemöta Sverigedemokraterna med en partiföreträdare som driver den här åsikten. Vad är ditt svar på det?
– Nej, det här underlättar verkligen inte. Det blir jättesvårt för oss socialdemokrater att bemöta argument om temporärt medborgarskap från SD och det blir väldigt lätt för dem att ta retoriska poäng.

– Medborgarskapet ska självklart vara absolut. Man vet aldrig vad som kan hända om man öppnar fördämningarna med ett sådant här förslag. Jag är orolig, och det är därför jag tycker att det här förslaget är så jävla dumt, avslutar han.

Det är en sur soppa som Ilmar Reepalu har lämnat sina partikamrater med. På måndag fattar styrelsen beslut om de formellt ska ta avstånd från förslaget om temporärt medborgarskap. Men det sår som har rivits upp kommer att ta lång tid innan det slutar att blöda.