European Parliament

“Europaparlamentet kommer att spela en avgörande roll genom att garantera den demokratiska kontrollen.”

På onsdagen presenterade EU-kommissionen ett förslag som innebär att Europeiska centralbanken, ECB, får tillsynsansvaret för samtliga 6 000 banker i euroområdets 17 länder.

EU-kommissionen menar att detta visar på vikten av att alla banker i hela eurozonen ingår i det kommande systemet. Men även icke-euro länder som Sverige ska få möjlighet att ansluta sig till den nya bankövervakningen. Sverige måste dock i så fall åta sig att genomföra de beslut som fattas tillsammans med ECB:s tillsynsmekanism.

– Vi har sett att så kallade icke systemviktiga banker har poppat upp som risker, har kommissionens tillförordnade talesperson för inre marknaden, Stefaan De Rynck, tidigare sagt, enligt DI.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso betonade på onsdagen, i sitt “state of the union”-tal, vikten av att säkerställa att bankernas förluster inte längre ska kunna vältras över på allmänheten.

– Detta nya system, med Europeiska centralbanken i centrum och med de nationella tillsynsmyndigheterna som medaktörer, ska återställa tilltron till banktillsynen i euroområdet. Europaparlamentet kommer att spela en avgörande roll genom att garantera den demokratiska kontrollen. Vi bör göra det till en topp-prioritering att skapa en europeisk tillsynsmyndighet till början av nästa å. På så sätt kan vi också bereda vägen för beslut om att använda europeiska säkerheter för att rekapitalisera banker, säger kommissionens ordförande Barroso.