Den nya regeringen samlade.

Regeringsförklaring »Nu kan vi äntligen komma igång« inleder Löfven när han presenterat sin regering. Sex ministrar lämnar. Sex nya tillkommer. Så här ser de nya ministrarna på sina uppdrag och det här vill de fokusera på. 

Sex nya ansikten tar plats i den nygamla S-MP-regeringen. Det sker samtidigt en viss rockad av tidigare ministrar och ett nytt Infrastrukturdepartement instiftas.

Lämnar sina ministerposter gör Helene Hellmark Knutsson (S) minister för högre utbildning och forskning, Karolina Skog (MP) miljöminister, Sven-Erik Bucht (S) landsbygdsminister, Heléne Fritzon (S) migrationsminister, Gustav Fridolin (MP) utbildningsminister och Alice Bah Kuhnke (MP) kulturminister.

Nykomplingar är: Matilda Ernkrans (S) – ministern för högre utbildning och forskning, Jennie Nilsson (S) – Landsbygdsminister, Åsa Lindhagen (MP) – jämställdhetsminister och minister mot segregation, Amanda Lind (MP) – kultur- demokrati och idrottsminister, Hans Dahlgren (S) – EU-minister, Anders Ygeman (S) – Energi- och digitaliseringsminister.

Matilda Ernkrans, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot i Örebros valkrets, tar över Hellmark Knutssons ministerpost.

– Det känns kul att få leverera i det nya mittensamarbetet vi har i svensk politik. Vi måste tillgängliggöra högre utbildning i hela vårt land. Vi måste också få till en mer attraktiv lärarutbildning, för att fler vill och kan bli lärare, säger den nya ministern för högre utbildning och forskning.

Den nya regeringen minskar ner antalet ministrar ansvariga för skola och utbildning från tre till två. Gustav Fridolins tidigare post fylls av Anna Ekström (S) som kort och gott blir Utbildningsminister. Det betyder alltså att hennes tidigare ansvarsområde som gymnasie- och kunskapslyfts­minister försvinner.

Sven-Erik Buchts uppdrag tas över av Jennie Nilsson (S) som blir ny landsbygdsminister. Jennie Nilsson är riksdagsledamot och vårdbiträde från Hallands län och vice ordförande i näringsutskottet. Hon säger sig vara glad att landsbygdsfrågorna har fått stor tyngd i »januariavtalet« mellan S, MP, C och L.

–  Jag har enligt min mening fått ansvar för ett av de viktigaste politikområdena. För att Sverige ska fortsätta ligga i framkant måste vi ta till vara på utvecklingspotentialen i hela Sverige. Det förutsätter en aktiv politik. Trots det har de här frågorna haft låg prioritet alldeles för länge. Något som bröts i och med förra mandatperioden, säger Jennie Nilsson.

Jämställdhetsområdet flyttar från Lena Hallengrens bord och Socialdepartementet till Arbetsmarknadsdepartementet där Åsa Lindhagen (MP), blir jämställdhetsminister och minister mot segregation.

Åsa Lindhagen, ny jämställdsminister och minister emot segregation och diskriminering

 

Åsa Lindhagen har tidigare jobbar som socialborgarråd för Miljöpartiet i Stockholm Stad fram till valet 2018. Hon brinner för frågor som rör våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

– Jag är glad och tacksam för att få jobba med de här frågorna. Jag har tidigare jobbat med frågor som barns rättigheter och arbete mot våld och förtryck. Som statsministern sa tidigare var det i dag 17 år sedan Fadime mördades. Vi måste fortsätta arbeta mot hedersförtryck, säger Åsa Lindhagen.

Innan 2014 var hon gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad och innan 2012 satt hon i Rädda Barnens styrelse.

Vid ministertillsättningen förra mandatperioden fick Stefan Löfven kritik för att valt en kulturminister med liten erfarenhet av kulturfrågor. Sveriges nya kultur- demokrati och idrottsminister är Amanda Lind (MP), som fram tills i dag varit Miljöpartiets partisekreterare.

De frågor som Alice Bah Kuhnke har drivit kommer att prägla även den nya kulturministerns arbete.

– Som kultur och demokratiminister ser jag fram emot att stärka allas rätt till kultur. Säkra demokratin och journalistikens oberoende. Jag ser fram mot att säkra minoriteters rättigheter, säger Amanda Lind.

Regeringens äldsta minister blir Hans Dahlgren (S) som har en lång politisk karriär bakom sig, men som aldrig varit minister. Han är 70 år och har tidigare varit rådgivare till så väl Olof Palme som Ingvar Carlsson.

Hans Dahlgren tar över ansvaret för EU-frågorna från Ann Linde (S) som fortsätter som handelsminister.

Hans Dahlgren, foto Marina Huber

 

– Det känns speciellt att få det här uppdraget i den här tiden när det är så stora frågor som ligger framför oss. Det blir att göra säger Dahlgren som tar risken för en hård Brexit, frågorna rörande migration som exempel.

Ett av de mest väntade »nya« S-ansiktena att ingå i den nya regeringen var Anders Ygeman. Han får dock inte tillbaka sin gamla post, som istället tagits över av Mikael Damberg. Ygeman blir statsråd i det nybildade infrastrukturdepartementet: energi- och digitaliseringsminister.

– Jag utgår i från att vi kan bedöma Anders Ygemans politiska insats utifrån den här mandatperioden, kommenterar Stefan Löfven på en fråga om valet av Anders Ygeman.

Anders Ygeman själv verkar nöjd med att vara tillbaka.

– Kul att se er igen, säger han till pressen.

– Jag vill jobba för ett starkare, smartare och grönare Sverige, säger den nya energi- och digitaliseringsministern och nämner att bredband i hela landet är något han vill ta tag i direkt.

Hans minsterpost blir en blandning av vad tidigare Ibrahim Baylan (S) och Peter Eriksson ansvarade för.

Peter Eriksson (MP) blir ny biståndsminister och lämnar därmed posten som bostads- och digitaliseringsminister. Det innebär att Sverige inte längre har en bostadsminister, men åter en biståndsminister.

– Sveriges röst i världen bygger inte på en järnnäve som skrämmer och hotar. Respekten och inflytandet handlar snarare om en varm, öppen men bestämd hand för samarbete och utveckling. Ett varumärke av svenskt helylle, en lovikkavante från norr. Jag är stolt och glad över att få förtroendet för att leda det här livsviktiga arbetet för en bättre värld, sa Peter Eriksson.

Ibrahim Baylan lämnar statsrådsberedningen och tar över Mikael Dambergs tidigare ansvarsområden som ny näringsminister.

–  Digitaliseringen, klimatomställningen och hot mot frihandeln är utmaningar vi måste ta oss an. Sverige är för litet för stora konflikter, vi måste hitta ett bra samarbete.

– Allt för ofta har vi låtit enskilda frågor komma i vägen för det offentliga och det privata. Vi behöver återigen hitta ett bra samarbete. Därför vill jag signalera om en nystart, säger Ibrahim Baylan.

Mikael Damberg tar över ansvaret för inrikesfrågorna från Morgan Johansson, som fick överta ansvaret när Ygeman lämnade regeringen 2017. För Damberg betyder det ansvar för polisväsendet, kriminalvården, migrationsfrågor, gränskontroll samt säkerhet och allmän ordning.

–  Polisen står i fokus. Det blir en rivstart under våren. Många i regeringen kommer att behöva samverka.

– Vi behöver mobilisera och kraftsamla för att knäcka den organiserade kriminaliteten, säger Mikael Damberg som tillägger att han är övertygad om att Sverige kommer att lyckas »knäcka kriminaliteten«.

I regeringsförklaringen lade statsministern mycket tid på klimatet. Karolina Skog (MP):s ansvarsområde tillfaller nu vice statsministern Isabella Lövin.

Lena Hallengren (S) tar över Socialministerposten från partikamraten Annika Strandhäll. Strandhäll blir istället socialförsäkringsminister.

Kronprinsessan och Kungen hälsar den nya regeringen