Niclas Lindahl, Åsa Fahlen, Johanna Jaara Åstrand

Avtal2018 Det har gått fyra månader sedan förhandlingarna mellan de båda lärarförbunden, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta startade för att få fram ett nytt läraravtal.  Nu kallas medlare in. 

Innan jul började Lärarnas Riksförbund tillsammans med Lärarförbundet en förhandling med SKL och Pacta om ett nytt läraravtal.  Än har ingen lösning hittats för de berörda 200 000 kommunalt anställda lärarna och skolledarna.

35 000 lärare under 65 år idag har valt att lämna yrket och att 70 procent av dem har gjort detta på grund av stress och hög arbetsbelastning. Mot den bakgrunden hålls förhandlingarna där lärarförbunden prioriterar frågor om bättre arbetsmiljö och högre lön. Allt för att göra läraryrket mer attraktivt och samtidigt visa vikten av de som är kvar i yrket. 

Men enligt Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas Riksförbund, har förhandlingarna tagit stopp i frågan om turordning, alltså att identifiera vem som ska sägas upp först vid en eventuell arbetsbrist. 

– SKL har velat prioritera frågan om hur turordningen ska se ut för lärargruppen. Vi kan inte möta deras krav då läraryrket är speciellt och man är utbildad att lära ut i flera olika ämnen. Då fungerar det inte att någon får gå bara för att det ämnet de just nu undervisar i har arbetsbrist. 

– Vi har mött SKL med förslag på andra sätt att lösa det här men det har inte gett några resultat, säger hon. 

Frågorna om lärarbrist och lön har knappt hunnit diskuteras enligt Åsa Fahlén.

– Konsekvenserna ifall vi inte höjer lärarnas status blir ett demokratiproblem. Vi kommer vara tvungna att ha obehöriga lärare som undervisar vilket gör att likvärdigheten i undervisningen kommer sjunka. Det i sin tur skapar kunskapsklyftor i samhället. 

Niclas Lindahl, chefsförhandlare på SKL, menar att det inte går att lyfta ut en enskild fråga i förhandlingarna.

– Det är viktigt att komma ihåg att i en förhandling så är det många delar som ska ihop till en helhet, säger han och fortsätter: 

– Vi strävar alltid efter att nå nya avtal i tidpunkt när de gamla tar slut och att vi som parter landar i ett avtal utan att andra kommer in. Det är vår ambition och strävan. Men nu har vi kommit till en punkt där vi tillsammans med lärarförbunden ber en medlare att komma till bordet. Vi har haft medlare i tidigare förhandlingar så det i sig är inget nytt. 

Han menar att frågan om turordning är ett sätt att höja kompetensen i skolans verksamhet.

– Vi måste hitta nya arbetssätt för att kunna möta de ökade demografiska behov som finns i skolan. De föreslagna turordningsreglerna handlar inte om att säga upp lärare i lärarbrist. Syftet är att lätt kunna identifiera vilka som är i behov av omställning och kompetenshöjning. 

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, menar att frågan om turordning och omställning inte borde vara prioriterad.

– Det är högst angeläget att vi som centrala parter diskuterar de frågor som står på högkant och som kan göra att fler både vill bli och vill fortsätta vara lärare. I en situation där vi vet anledningarna bakom lärarbristen blir diskussionen med en arbetsgivare som helst först och främst vill komma överens om nya regler kring turordning och omställning väldigt märklig. 

Finns det en risk att det blir strejk?

– Det finns alltid som en ingrediens i en förhandling men nu är vi överens om att tillsätta medlare. De måste få en ärlig chans att presentera ett förslag på ett avtal som de tror att vi som parter kan säga ja till.

När förhandlingarna beräknas vara klara är det ingen av parterna som kan uttala sig om. 

Det är olyckligt att vi inte har kunnat sluta ett nytt avtal när det gamla löpte ut. Samtidigt är det viktigaste att vi får lösningar på plats i ett avtal som kan göra skillnad för våra medlemmar. Jag känner ett stort stöd för medlemmarna att hellre vänta och få ut något bra än att snabba på och inte få ett resultat som spelar roll, säger Johanna Jaara Åstrand. 

– Ett bra avtal som vi kommer överens om idag kommer få stor betydelse för vilken arbetssituation och skola vi har imorgon.