Bild: Flickr/Alex Proimos.
Bild: Flickr/Alex Proimos.

Det saknas läkare, sjuksköterskor och andra yrken inom vården, och det gäller hela Sverige, visar en kartläggning som SvD har gjort. Resultatet blir uppskjutna behandlingar och långa väntetider.

Enligt en prognos som bygger på SKL:s bedömningar av personalbehov de kommande åren behöver hälso- och sjukvården locka till sig knappt 120 000 nya medarbetare fram till 2026 för att täcka behoven som kommer av en åldrande befolkning och pensionsavgångar.

Men det finns ingen som med säkerhet vet hur stor personalbristen är i dag, eftersom det inte rapporteras in till SKL, Socialstyrelsen eller SCB, skriver SvD.

Tidningen har ringt runt till en rad landsting, och fått en bild som ger vid handen att tiotusentals personer inom vårdyrkena saknas. Bristen leder till tiotusentals uppskjutna behandlingar, långa väntetider på akuten och växande vårdköer. Det leder också till att 10-20 procent av sjukhusens vårdplatser är stängda.

Den största bristen finns bland specialistsjuksköterskor, och där drabbar det särskilt psykiatri, operation, narkos, intensivvård, röntgen, förlossning och distriktssköterskemottagningar. På läkarsidan är det framförallt allmänläkare och psykiatriker som saknas.

Den bilden till trots har läkarna blivit 38 procent fler sedan år 2000, medan vidareutbildade sjuksköterskor per capita har sjunkit under samma tid.