Sämre anställningsvillkor, lägre lön, osäkerheten att inte riktigt veta om man får ett jobb är påfrestande. Det berättar Niklas Wennergren, journalist på ett bemanningsföretag sedan tre år tillbaka, för Dagens Arena.

Antalet bemanningsanställda i Sverige har ökat lavinartat. Under de senaste 20 åren har det skett en ökning från cirka 5 000 anställda till över 60 000 2012.

Alla är inte anställda med garantilön och totalt arbetar ännu fler i bemanningsbranschen årligen. Under förra året var det 140 000 enligt Bemanningsföretagen. Tjänstesektorn står för cirka två tredjedelar.

Det är svårt att få en tillsvidareanställning i dag. Många konkurrerar om jobben, inte minst inom journalistyrket. De senaste åren har det skett stora förändringar inom mediebranschen där företagen skurit ned på sin personal för att i stället rekrytera från bemanningsföretag efter behov.

Niklas Wennergren, 28, är journalist och redigerare på bemanningsföretaget Marieberg Media.  Han anställdes för tre år sedan med en garantilön på 80 procent, som efter ett och ett halvt år går upp till 90 procent.

– I början var det väldigt kul att få jobba på de stora tidningarna, men efter ett tag försvinner glansen och man blir less på att jobba som bemanningspersonal. Man känner sig väldigt utbytbar, berättar han.

För närvarande går Niklas Wennergren på ett fast schema under ett halvår på Expressen. Men när det tar slut i januari vet han inget om hur, var och när han får arbete.

När han började på bemanningsföretaget för tre år sedan fick han gå på ett ambulerande schema och hoppa runt på olika tidningar och redaktioner. Med tiden har det blivit lite mindre variationer. De senaste två åren har han varit på Expressen, men på olika redaktioner och så småningom allt mer på en och samma.

– Det är en väldigt stor skillnad på när man går på ett fast schema och när man inte gör det. Så just nu har jag det lite bättre och jag hoppas på att få förlängt där jag är nu. Men det är ju vanligt att man inte får reda på någonting förrän någon vecka innan.

När han var nyanställd tyckte han inte att det var så stort problem att hoppa runt och bli inringd på ett par dagar. Det var värre när han kom tillbaka till det efter en längre period på en plats:
– Det var fruktansvärt frustrerande. Då blev det väldigt märkbart för mig hur dåligt det gick att planera livet, säger Niklas Wennergren.

Ambulerande journalister på Expressen via Marieberg Media ska vara tillgängliga för eventuellt jobb fram till klockan fyra på eftermiddagen.
– Om de ringer strax innan fyra kan man få jobba från halv sju på kvällen till halv fyra på morgonen. Då har man varit tillgänglig större delen av dygnet, säger han.

Niklas Wennergren lever inte i någon relation och har ännu inga barn. De flesta som arbetar i samma företag är unga, men det finns även de som är äldre och har familj.
– En del har verkligen problem med att få ihop livet. Framför allt de som har stadgat sig och har familj.

Som inhyrd personal får man en annan ställning på arbetsplatsen. Många vittnar om att det kan vara svårt att säga vad man tycker.

– Ja, det är klart det är framför allt i början. När man jobbar så här är det som att man hela tiden måste bevisa att man är värd jobbet. Får man ett fast schema blir man modigare och känner sig mer som en fast anställd.

Även arbetet i sig påverkas, menar Niklas. Om man ska kunna göra ett bra jobb, eller i det här fallet bra journalistik och komma med idéer, är det viktigt att man får känna sig säker, anser han.

– För att våga granska på ett modigt vis måste man känna att man backas upp av sin redaktion också, sin arbetsgivare och inte vara livrädd för att göra fel. Den risken tror jag finns, man vågar inte göra någonting för man är rädd för att göra fel.

Förutom att arbetssituationen skiljer sig mellan de som är anställda på tidningarna och de som är bemanningsanställda har de bemanningsanställda sämre lön och sämre villkor, bland annat sämre möjlighet till kompetensutveckling. Men det skiljer sig också mellan olika bemanningsföretag.

Förra året gjorde Journalistklubben på Marieberg Media, där Niklas är klubbordförande i dag, en enkel uträkning och såg att löneskillnaden i jämförelse med Expressens anställda är ungefär 3 000 kronor. Högre upp i åldrarna blir det ännu mer. På Expressen kommer nästan en tredjedel av personalstyrkan från bemanningsföretaget.

– Det här är dessutom något som verkar leda till att ingångslönerna för de som får fast anställning på DN och Expressen sänks. De som blir anställda på tidningarna från Marieberg Media får lite högre lön när de börjar, men inte så pass stor som de skulle ha haft egentligen.

Har du funderat på hur länge du kan leva med en sådan här arbetssituation?

– Ja, det är klart att man gör det. Det har ju alltid känts tillfälligt. Fast nu har jag varit där i tre år, så det är ju lite att lura sig själv att tro att det är det.

I grund och botten tycker Niklas Wennergren att det här sättet att använda bemanningsföretag är fel:
– Tanken från början var ju att det skulle användas vid arbetstoppar. Men nu ser vi ju att det har blivit permanent. Det är jag själv ett exempel på, säger han.

Läs även:

”Att aldrig veta något om framtiden skapar stor oro”

”Stoppa missbruket av visstidsanställningar”