Bild: Jeppe Gustafsson/ SCANPIX

NYHET Tre djupa andetag och fikaraster kan bidra till en sund arbetsmiljö och mer ork på jobbet. Det visar en ny studie från Lunds universitet om hur man kan återhämta sig på jobbet och få mer energi på helgen. 

Lina Ejlertsson, doktorand i allmänmedicin och samhällsmedicin vid Lunds universitet har forskat i hur man återhämtar sig på arbetsplatsen. Studien började med att förstå vad som gör att människor har lust att gå till jobbet, och vad som upplevs positivt på arbetsplatsen. Resultatet visade att återhämtningen var väldigt viktig.

– Det finns ingen tidigare forskning på hur man återhämtar sig när man väl är på jobbet. Man har bara visat att man ska vila hemma.

Ejlertsson genomförde studien på sex stycken vårdcentraler i region Skåne. Skåne har länge haft problem med stress, sjukskrivningar och uppsägningar på sjukhus och vårdcentraler. Det som visade sig i de fokusgrupper som skapades var att återhämtning på jobbet är något många tänker på, men som inte utförs.

– Vi upptäckte tre strategier när vi samtalade i fokusgrupperna. När personalen berättade vad som var viktigt så var det dels variation. Variation i tempo, i arbetsuppgifter och i arbetsmiljö. Den andra delen är gemenskapen på jobbet. Man ska skratta tillsammans, samtala och uppskatta varandra. Till sist är det viktigt att kunna få hantera sitt jobb och känna kontroll. Göra klart en uppgift innan man får en annan. Att kunna påverka sin arbetsplats är viktigt.

Att få vila på jobbet kan kännas som en omöjlig dröm för vissa där arbetssituationen innebär mycket stress och spring. Men bara korta mikropauser kan göra mycket för återhämtningen.

– I projektet som vi hållit på med nu under ett år har vi arbetat med att få in dessa delar på arbetsplatsen. Vi har jobbat med både stora och små åtgärder. Allt från att ta tre djupa andetag innan nästa patient kommer, till att ha yoga på personalmöten. Vissa saker tar mer tid än andra och man måste se till sin egen situation och vad man föredrar och har möjlighet till.

Resultaten för hur det gått med arbetsförändringen är inte fastställa ännu, men studien är i sin slutfas.

– Jag tror att det kommer visa att även små pauser på jobbet gör mycket för återhämtningen.

Vad tänker du om sex timmars arbetsdag?

– Det vet jag inte. Är man på en arbetsplats där man kan jobba effektivt i sex timmar och sen får gå hem så frigör det tid hemma där man kan återhämta sig. Men på arbetsplatser där jobbet rullar på hela tiden fungerar det kanske inte lika bra.