Cykelbud på Foodora. Bild: Kai Pilger/Pixabay

gigjobb I går tecknade Transportarbetarförbundet avtal med Foodora. Det har kallats historiskt då det är unikt för plattsformsbolag att teckna kollektivavtal. Men hur bra är egentligen avtalet? [UPPDATERAD]

Foodora och Transportarbetarförbundet har tecknat kollektivavtal. De bristande arbetsmiljöförhållandena, de dåliga arbetstiderna och de korta visstidsanställningarna har länge påtalats av facket och av cykelbuden själva. Bilder av riders, som cykelbuden kallas, på väg till leverans med sin rosa väska har florerat i media det senaste året. Och de uppdagade arbetsvillkoren har väckt kritik av såväl Foodora som hela plattformsekonomin.

Avtalet kallas “banbrytande” och “historiskt”. Foodora är ett av få plattformsföretag i Sverige som tecknat kollektivavtal.

– Det här är ett banbrytande steg för hela gig-ekonomin i Sverige men också Europa. Det visar att den svenska modellen fungerar och att även plattformsarbete ska regleras inom ramen för kollektivavtalsmodellen. Det är ett viktigt steg för oss som nu kommer att kunna ha våra egna arbetsplatsombud på arbetsplatsen, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

Sedan förhandlingarna inleddes för ett år sedan har Foodora öppnat Foodora Market, ett slags matbutik som endast tar emot onlinebeställningar som bud ska leverera till kunden. Ett krav från Transport har varit att avtalet ska täcka alla delar inklusive terminalarbetarna på dessa utlämningsplatser. Men så har det inte blivit.

– Det skulle de göra om de skulle vara anställda på Foodora vilket de inte är, de är anställda på ett annat organisationsnummer. De här fyra butikerna, eller terminalerna, ligger inte under Foodora AB helt enkelt, säger Magnus Falk, samhällspolitisk talesperson på Transport.

Transports ombudsman Mats H Andersson, som varit med och förhandlat om avtalet, säger att det nu täcker omkring 2 000 anställda på Foodora AB. Men att de måste fortsätta ligga på för att få med sig de andra bolagen.

– Det avtal vi har tecknat med Foodora är ett transportavtal och det reglerar åkerichaufförer, budbildschaufförer och terminalarbetare. Vi har träffat överenskommelse för cykelbud som utför leveranser med transportväska avsedd för matleveranser. Sedan har de andra bolag där de har andra verksamheter och det blir vårt fortsatta arbete, att organisera i dem. Precis som taxiåkerierna har underåkare som vi måste ligga på att teckna avtal med, säger Mats H Andersson.

Cykelbuden på Foodora går på korttidsanställningar, tre månader i taget, i två år innan de får en tillsvidareanställning. Transport ser detta som ett missbruk av lagens anställningsformer, eftersom det finns kontinuerlig arbetskraft. Det var emellertid ingenting de kunde göra något åt då anställningsformerna regleras i las.

– Det finns ingen gräns i las för hur kort en visstid kan vara och vi vill reglera upp det. Jag anser att det borde betraktas som ett missbruk att köra så korta visstidsanställningar när det finns kontinuerlig arbetskraft. Då borde inte visstidsanställningar vara tillämpliga enligt lag, säger Mats H Andersson.

Lönerna för cykelbuden ligger på 70 kronor i timmen. Utöver det får de nu 20 kronor extra per leverans. När avtalet träder i kraft den 1 april blir minimilönen reglerad. På vardagar fram till kl 19 är lönen minst 100 kronor i timmen, 70 kronor plus en och en halv leverans även om man inte hinner med det. Efter klockan 19 är lönen 110 kronor och från fredagar kl 17 fram till måndag kl 06 är lönen 125 kronor i timmen.

Provisionen ligger kvar och enligt Transport finns möjligheten att tjäna mycket mer.

– I Stockholm är genomsnittet uppe i tre leveranser per timme. Det är klart att det skiljer sig åt mellan Stockholm och Halmstad, där man kanske har mindre att göra. Vi har haft dialog med buden och de viktiga delarna har varit att fastslå hur vi jobbar framöver, om vi har ett golv att gå på och att vi har trygghetsförsäkringar, säger Mats H Andersson.

Buden får också övertidsersättning på 75 procent som ska betalas ut när man jobbat över 38,25 timmar per vecka.

Cykelbuden står för egen utrustning och underhållning av den. I avtalet kommer de nu att få ersättning på 250 kronor i månaden, vilket ska gå till exempelvis service på cykeln.

Mats H Andersson uppger att de har haft det norska fackförbundet Fellesforbundets avtal med Foodora i Norge som mall. Att buden som de haft dialog med tycker att det avtalet passar dem.

Men i det avtalet, som tecknades hösten 2019, blev den årliga ersättningen för kläder och utrustning 14 600 norska kronor, ungefär 14 200 svenska kronor, per år. Över 11 000 kronor mer än ersättningen svenska riders får årligen. I det avtalet ingick också ett vintertillägg på 2 500 norska kronor.

Är det här mer ett historiskt avtal än ett bra avtal?

– Som fackförening är man väl aldrig riktigt nöjd, vi ville ha mer. Men samtidigt är det en bransch som inte har några referenser på andra avtal innan. Vi ser det som att vi har satt villkor som går att jobba utefter, vi har satt ett golv som inte går att gå under som tidigare var möjligt. Vi har satt en trygghet med försäkringspaket och sådär, säger Mats H Andersson.

Magnus Falk instämmer:

– Det är klart att det är inte det starkaste avtalet inom LO-familjen, minst sagt. Stolt för avtalet, ja, inte nöjd. Det är en bra summering, säger han.