Fallet Annica Holmquist blossade upp i medierna dagarna före valet sedan hennes dotter Emelie Holmquist skrivit om sin mammas öde på sin bloggen. Bloggposten lästes sedan av tio tusentals och reaktionerna på berättelsen var starka.

Nu har Försäkringskassan slutgiltigt beslutat att inte bevilja Annica Holmquist någon sjukersättning. I fredags, två dagar före valet, lät det dock annorlunda. Då sa Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord att det skulle gå att hitta en lösning.
– Man kan i enkelhet säga att det har framkommit en del nya omständigheter så vi tror att man kan lösa frågan på ett annat sätt när det gäller hennes ekonomiska ersättning, sade Stig Orustfjord.