Stuart Applebaum, ordförande för RWDSU och ett av Amazons lager. Foto: Alicia Heimersson/ Chris Watt

Det amerikanska handelsfacket RWDSU varnar Sverige för att låta nätjätten Amazon etablera sig i Sverige utan att ställa krav. »Sverige måste utmana hela Amazons sätt att arbeta« säger RWDSU:s ordförande Stuart Appelbaum.  

I december förra året bekräftades ryktena att nätjätten Amazon ska etablera sig i Sverige. Stockholm blir ny region för Amazon Web Services, den femte i Europa.

Än så länge avvaktar det amerikanska miljardföretaget med att etablera sin e-handel i Sverige, men i tre av de fyra andra europeiska länder där Amazon Web Services finns existerar också e-handeln.

Stuart Appelbaum, RWDSU.

Stuart Appelbaum är ordförande för det amerikanska handelsfacket Retail, Wholesale and Departement Store Union, RWDSU och på besök i Sverige för att delta i Handels eftervalskonferens. Han är känd för sin kritik av e-handelsjätten och varnar Sverige för att okritiskt släppa in företaget på den svenska marknaden.

– Amazon är ett av världens rikaste företag. När Amazon ville öppna ett andra huvudkontor i USA fick de omkring 280 städer att tävla om placeringen. De lockade med 50 000 jobbmöjligheter och fick städerna att erbjuda så mycket skattepengar som möjligt i utbyte mot att de etablerade sig i just deras stad.

25 städer gick till »final« och fick då bättra på sina anbud för att ha en chans att vinna, berättar Appelbaum. Till slut valde Amazon två städer, tog allt det städerna erbjöd men gav dem hälften av vad de själva hade lovat. De två »vinnarna« var New York och Washington.

– New York City gav Amazon 3 miljarder dollar för etableringen. Egentligen mer, men 3 miljarder dollar var direkta skattepengar. Amazon varken behöver eller förtjänar den här typen av pengar eller behandling, säger Stuart Appelbaum och tar som exempel att Amazon i USA betalar så gott som ingen skatt  varken i USA eller i Europa.

Städer och deras politiker blir förförda av löftet om jobb, menar Stuart Appelbaum och pekar på att såväl staden som staten New York styrs av demokrater som betraktar sig som progressiva.

Stuart Appelbaums kritik av Amazon är flerfaldig. Han säger att problemet inte är isolerat till ett företag utan frågan är större än så: Hur ska vi på ett demokratiskt sätt säkerställa att den fjärde industriella revolutionens vinster kommer fler till del än bara samhällets elit?

– Hur ser vi till att den ökade produktiviteten gynnar alla i samhället? Och att arbetare inte bara blir en kugge i maskineriet? Amazons ägare, Jeff Bezos, är världens rikaste man. Han driver ett företag som valt att skapa modernt svältlönearbete. I Storbritannien har ambulans behövt kallas till arbetsplatsen 600 gånger över de senaste tre åren. Lagerarbetare tvingas kissa i petflaskor för att de inte hinner gå på toa, säger Stuart Appelbaum.

Amazon är, som Stuart Appelbaum uttrycker det, »stolt anti-facket« och har vägrat sitta ner med RWDSU.

Han tycker att Sverige måste kräva att Amazon ändrar sitt sätt att verka innan företaget släpps in på den svenska marknaden.

– Amazon måste börja respektera sina arbetare och de samhällen som företaget etablerar sig i. När de öppnade sitt huvudkontor i Seattle drevs huspriserna i staden upp vilket tvingade människor att flytta för att de inte längre hade råd att bo kvar. Resultatet blev ökad hemlöshet. Seattle försökte då beskatta företag så att resurser kunde gå till att bekämpa hemlösheten, men Amazon finansierade då en kampanj som lyckades stoppa de initiativen. De förväntar sig kontroll över politiken på de platser de verkar på, säger Stuart Appelbaum.

Stuart Appelbaum har varit ordförande för RWDSU i 20 år. På den tiden har arbetsmarknaden varit i konstant förändring säger han, men en trend han noterat är att företagen i allt större omfattning är transnationella. Svaret på globaliseringens utmaningar finns i ett globalt fackligt engagemang.

– Facken måste göra som företagen och gå bortom landsgränser. Det räcker inte att bara titta på förhållandena i ett land. Det krävs insatser på global nivå för att komma åt de här företagen och säkerställa att arbetare inte far illa. Ett globalt fackligt samarbete är lösningen, säger Stuart Appelbaum och tar H&M:s etablering i New York som exempel.

– Det var mycket på grund av svenska Handelsanställdas förbunds närvaro som våra förhandlingar med H&M blev så lyckade. När vi förhandlade med klädjätten hade vi en representant från Handels med vid bordet och det fick amerikanska H&M att känna att Sverige iakttog. Handels närvaro var avgörande.