Cecilia Berggren, utredare Handels.

Otrygga jobb De otrygga anställningarna har ökat under det senaste året. Och allra vanligast är problemet i detaljhandeln. Det visar nya siffror från SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU, som oroar Handelsanställdas förbund. 

Statistiken är från första kvartalet 2017 och redovisar att andelen tidsbegränsade anställningar liksom ofrivilliga deltidstjänster ökat med 2 procentenheter från förra året.

Totalt är 29 % av arbetarna i detaljhandeln anställda på ett tidsbegränsat kontrakt. I detaljhandeln är det en minoritet av de anställda som har en fast heltidstjänst, endast 3 av 10, rapporterar Handels.

» De otrygga jobben är inte minst ett problem för jämställdheten, då kvinnor i högre utsträckning har de otryggaste anställningarna på arbetsmarknaden. De leder i sin tur till att kvinnor har sämre ekonomiska förutsättningar än män och att stressrelaterad ohälsa är större bland kvinnor« skriver Handelsanställdas förbunds utredare Cecilia Berggren i ett blogginlägg.

Majoriteten av de tidsbegränsat anställda har en mycket otrygg form av anställning, som innebär att de antingen är anställda per timme eller kallas in vid behov, exempelvis ett sms från arbetsgivaren med erbjudande om jobb, ofta med mycket kort framförhållning.

Speciellt vanlig är denna anställning bland unga, liksom tidsbegränsade anställningar överhuvudtaget. I detaljhandeln har över hälften (53 %) av de mellan 15 och 24 år en tidsbegränsad anställning, skriver Handels utredare.

Totalt jobbar 2 av 3 arbetare deltid. Och ännu vanligare är det bland kvinnor, av vilka 3 av 4 deltidsarbetar.

Hela 44 % av de deltidsanställda jobbar deltid för att de inte kan få en heltidstjänst.

»Att komma tillrätta med alla de otrygga avarter av anställningsformer som existerar på arbetsmarknaden, och inte minst inom handeln, är en förutsättning för att få en tryggare arbetsmarknad och ett mer jämlikt samhälle«, skriver Cecilia Berggren.